Lubartów: Obchody Święta Policji i otwarcie nowego budynku Komisariatu Policji w Kocku - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lubartów: Obchody Święta Policji i otwarcie nowego budynku Komisariatu Policji w Kocku

Data publikacji 18.07.2019

Uroczystości Święta Policji obchodzone wczoraj w lubartowskiej komendzie były wyjątkowe nie tylko ze względu na 100. rocznicę upamiętniającą powstanie Policji Państwowej. Wczoraj został oddany do użytku nowy budynek Komisariatu Policji w Kocku. Okolicznościowy klucz, symbolizujący otwarcie jednostki Policji, przekazał na ręce Komendanta Komisariatu, Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Sylwester Tułajew. Podczas uroczystości 21 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie policyjne.

Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie miały dla funkcjonariuszy szczególny charakter,  zarówno ze względu na 100. rocznicę powołania Polskiej Policji, ale również ze wzglądu na oddanie do użytku nowego budynku komisariatu Policji w Kocku.

We wczorajszych uroczystościach udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew, I Zastępca Komendnta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Leszek Kowalczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc, przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych, służb i instytucji współpracujących na co dzień z Policją, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. lubelskiego, policyjni emeryci, policjanci, pracownicy cywilni i mieszkańcy miasta Kock.
kadra kierownicza Policji i Sekretasz Stanu MSWiA w kościele

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kocku. Następnie na placu, przed nowym budynkiem komisariatu, odbył się uroczysty apel, któremu towarzyszyła kompania honorowa wystawiona przez Oddział Prewencji Policji w Lublinie.

Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie mł. insp. Andrzej Antoniewski w swoim przemówieniu podziękował przybyłym gościom i zwrócił uwagę na znaczenie nowego budynku komisariatu, zarówno dla funkcjonariuszy, jak i lokalnej społeczności.

fot. przekazanie symbolicznego klucza do nowej jednostki Policji
Okolicznościowy klucz symbolizujący otwarcie jednostki, na ręce Komendanta Komisariatu Policji nadkom. Roberta Filipowicza, wręczył  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew.
fot. wręczenie awansów lubartowskim policjantom

Po uroczystym poświęceniu budynku, odbyło się wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Podczas uroczystości 21 funkcjonariuszy z lubartowskiej komendy otrzymało awanse.
fot. uczestnicy uroczystości na placu przez budynkiem KP w Kocku
Zaproszeni goście w swoich przemówieniach dziękowali policjantom za ich służbę, niesioną pomoc, zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lubartowskiego oraz podkreślali znaczenie nowego miejsca pracy dla kockich funkcjonariuszy i obywateli.

 

Ładowanie odtwarzacza...

 

W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek list skierowany do funkcjonariuszy Policji odczytał Sekretarz Stanu w MSWiA Sylwester Tułajew: „…Gratuluję zakończenia inwestycji, która poprawi warunki służby funkcjonariuszy oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. …To kolejny nowy obiekt na policyjnej mapie Polski pokazującej jak dynamicznie zmienia się formacja…. Zmiany w Policji oraz innych służbach mundurowych doceniają obywatele. Z najnowszych badań wynika, że aż 89 procent Polaków uważa nasz kraj za bezpieczny. Tak doskonały rezultat daje satysfakcję i motywuje do podejmowania kolejnych, niełatwych wyzwań, które przynosi codzienna służba….”

 

Ładowanie odtwarzacza...

Głos zabrał także I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak: „…na mapie bezpieczeństwa w sposób szczególny rysuje się województwo lubelskie, które jest jednym z najbezpieczniejszych województw w tym kraju i tego Wam bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję. Macie również to szczęście, że pełnicie służbę w garnizonie, który pod względem inwestycyjnym jest jednym z najlepszych województw w kraju. Jest to także zasługa całej kadry kierowniczej, która zadbała o to, żeby miejsca, w którym pracują policjanci i do którego przychodzą mieszkańcy, były pomieszczeniami o najlepszym standardzie…

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc  w swoim wystąpieniu podkreślił, że „…tylko partnerstwo i wspólne działanie jest determinantem budowania lokalnego bezpieczeństwa.  Jestem przekonany, że tak komfortowe warunki służby i obsługi interesantów spełnią oczekiwania społeczne w zakresie bezpieczeństwa…”. Komendant podkreślił również zaangażowanie samorządów oraz wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku publicznego.

Po zakończonych uroczystościach, zaproszeni goście mieli okazję wpisać się do Księgi Pamiątkowej wystawionej w budynku Komisariatu Policji i zwiedzić jednostkę.
fot. nowo otwarty budynek KP w Kocku
Dotychczasowa siedziba komisariatu Policji w kocku mieściła się nieprzerwanie od 1974 r. w budynku przy ul. T. Kościuszki. Pracujący tam funkcjonariusze od lat borykali się z trudnymi warunkami pełnienia służby oraz warunkami lokalowymi. W 2016 r. budowa nowego budynku komisariatu pojawiła się na liście planowanych inwestycji. Działkę budowlaną na ten cel pozyskano z Urzędu Miasta w Kocku. Budowa ruszyła w 2017 r. Do użytkowania nową siedzibę mieszczącą się przy ul. Polnej 10 oddano 2 lipca b.r. W nowym budynku już pełni służbę 22 funkcjonariuszy.

W nowym dwukondygnacyjnym budynku mieści się m.in. pomieszczenie dla osób zatrzymanych z zapleczem sanitarnym, dyżurka, sala odpraw, pomieszczenia funkcjonariuszy z zapleczem socjalnym. Komisariat wyposażony został w nowe meble, a także sprzęt komputerowy.   Na parkingu wydzielono także miejsca dla osób niepełnosprawnych.

E.S./AK


  • fot. policyjni kapelani podczas odprawiania mszy świętej
  • fot. kompania honorowa pod budynkiem KP w Kocku
  • fot. przegląd pododdziałów policji
  • fot. uczestnicy policyjnych uroczystości w Kocku
  • fot. przemówienie I Zastępcy KGP
  • fot. przemówienie szefa policjantów lubelskiego garnizonu Policji
  • fot. pomieszczenie dyżurki w KP w Kocku
  • fot. baner z logo Policji
  • fot. list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Powrót na górę strony
Polska Policja