Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto w słupskiej Szkole Policji z Panią Minister

Z udziałem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbiety Witek odbyły się w słupskiej Szkole Policji jubileuszowe obchody 100. rocznicy powołania do życia Policji Państwowej. Odbywające się na głównym placu apelowym Szkoły uroczystości Pani Minister objęła swoim honorowym patronatem. W uroczystościach wziął także udział zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha.

W trakcie uroczystości Pani Minister, w asyście Zastępcy Komendanta Głównego, wręczyła policjantom odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Jubileuszowe obchody obserwowali mieszkańcy Słupska i turyści, którzy odwiedzili Szkołę Policji w ramach „Dnia otwartego”. Obchody uświetniła także orkiestra dolnośląskiego garnizonu Policji, która na zakończenie wykonała dodatkowo pokaz musztry paradnej.

Opis filmu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek
 

Opis filmu: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha
 

Opis filmu: Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil.

Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil
Migawki filmowe z przebiegu uroczystości

Wśród policjantów uczestniczących w uroczystościach byli także funkcjonariusze z 30. zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, która w słupskiej Szkole Policji przygotowuje się do wyjazdu na Bałkany w ramach misji stabilizacyjnej EULEX. Po zakończonych obchodach oficjalnych i krótkiej rozmowie z Panią Minister, grupa policyjnych misjonarzy zachęcona postawą swojego dowódcy podkom. Arkadiusza Bednarza oddała honorowo krew.

 • Przywitanie pani mister Elżbiety Witek z policjantami trzydziestej rotacji jednostki specjalnej.
 • Przywitanie pani mister Elżbiety Witek z policjantami trzydziestej rotacji jednostki specjalnej.
 • Dowódca trzydziestej rotacji jednostki specjalnej w trakcie oddawania krwi.

Do zaparkowanego na terenie Szkoły Krwiobusu oprócz policyjnych misjonarzy zgłaszali się także młodzi policjanci - słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego. Całą akcję zbiórki krwi koordynowali członkowie Klubu HDK PCK przy Szkole Policji w Słupsku. Zebrano ponad 23 litry krwi.

 

Opis filmu: Orkiestra KWP Wrocław.

Koncert orkiestry KWP we Wrocławiu.

 • Kompania honorowa przed wejściem na plac.
 • Orkiestra dolnośląskiego garnizonu Policji.
 • Przegląd pododdziałów Policji.
 • Pani Minister SWiA w trakcie przeglądu pododdziałów.
 • Przegląd pododdziałów słuchaczy.
 • Przegląd pododdziałów słuchaczy.
 • Poczet flagowy w trakcie podejścia pod maszt.
 • Przed podniesieniem flagi państwowej na maszcie.
 • W trakcie odgrywania hymnu państwowego.
 • Wręczenie przez Panią Minister okolicznościowego grawertonu.
 • Pani Minister i Zastępca Komendanta Głównego wraz z zaproszonymi gośćmi.
 • Przedstawiciele mediów podczas uroczystości.
 • W trakcie wręczania odznaczeń.
 • Ciąg dalszy wręczania odznaczeń.
 • Wręczanie odznaczeń przez Panią Minister.
 • Wręczenie nagrody dla policjanta Szkoły Policji Macieja Witki.
 • Nagrodzony policjant z Zastępcą Komendanta Głównego Policji.
 • Pani Minister z Zastępcą Komendanta Głównego Policji i Komendantem Szkoły Policji w Słupsku.
 • Przemówienie pani minister Elżbiety Witek.
 • Przemówienie zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachy.
 • Odprowadzenie sztandaru Szkoły Policji przez kompanię honorową.

 

Powrót na górę strony