Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Śląscy kontrterroryści i policjanci z katowickiego oddziału prewencji wyróżnieni złotymi Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego

Data publikacji 25.07.2019

Przy okazji Wojewódzkich Obchodów Święta Policji, połączonych z jubileuszem 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Katowicach i Oddział Prewencji Policji w Katowicach zostały uhonorowane złotymi "Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego". Odznaczenie, na ręce Dowódców policyjnych formacji, złożył Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Odznaki te są ogromnymi wyróżnieniami i stanowią docenienie ciężkiej i ofiarnej służby policjantów na rzecz zapewniania bezpieczeństwa obywatelom.

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Święta Policji odbyły się 21 lipca w Katowicach. Uroczystość była okazją do wręczenia wielu odznaczeń i wyróżnień. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski wręczył „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Sejmik Województwa Śląskiego nadał 3 odznaki złote, które, obok Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, otrzymały: Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Katowicach i Oddział Prewencji Policji w Katowicach. Odznaczenia te są nadawane od 2000 roku za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom wyróżniającym się w działalności na terenie województwa śląskiego.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Katowicach to elitarna formacja, która skupia w swoich szeregach doskonale wyszkolonych i wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt policyjnych komandosów, którzy wykonują najtrudniejsze i najbardziej ryzykowne zadania. Do głównym zadań policyjnych kontrterrorystów należy przede wszystkim udział w akcjach oraz operacjach anty i kontrterrorystycznych, zatrzymywanie niebezpiecznych, a w szczególności uzbrojonych osób oraz zwalczanie aktów najcięższych kategorii przestępstw. Do takich akcji niewątpliwie zaliczyć należy działania podejmowane przez policjantów SPKP wobec pseudokibiców naruszających porządek prawny. Systematyczne działania, mające na celu zatrzymanie liderów grup przestępczych, w sposób widoczny ograniczyły działalność chuliganów stadionowych na terenie aglomeracji śląskiej.

Policjanci tej grupy uczestniczą ponadto w działaniach minersko-pirotechnicznych, a także ratowniczych w sytuacjach wystąpienia awarii technicznych lub klęsk żywiołowych. Ich pomoc przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, w jaki są wyposażeni śląscy kontrterroryści, była nieoceniona m.in. podczas powodzi, jakie nawiedzały Śląsk. Wielokrotnie niesiono również pomoc osobom, które deklarowały próbę samobójczą. Kontrterroryści dbali o bezpieczeństwo mieszkańców województwa śląskiego w trakcie zabezpieczeń wielu ważnych uroczystości i wydarzeń odbywających się na terenie Śląska, takich jak Szczyt Klimatyczny COP 24.
Mundurowi biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka. Specyfika realizacji tych zadań wymaga od mundurowych doskonałej sprawności fizycznej, panowania nad stresem, emocjami oraz umiejętności współpracy i współdziałania. Policyjnych antyterrorystów cechuje bardzo wysoki, specjalistyczny poziom wyszkolenia, zarówno z posługiwania się bronią, jak i działania w ekstremalnych warunkach. Ponadto wymagane jest od nich nieustanne utrzymywanie gotowości bojowej. Dlatego też kontrterroryści systematycznie ćwiczą, aby w każdych warunkach byli doskonale przygotowani do działań bojowych.

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego, to ogromne wyróżnienie i symboliczne docenienie 40-letniej działalności śląskiego oddziału antyterrorystycznego.

Oddział Prewencji Policji w Katowicach jest jednostką przeznaczoną przede wszystkim do działań zespołowych, w ramach pododdziałów zwartych. Do głównych zadań oddziału prewencji należy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie trwania legalnych zgromadzeń, imprez masowych i protestów społecznych. Do najczęściej zabezpieczanych imprez masowych na terenie aglomeracji śląskiej należą mecze piłki nożnej oraz inne wydarzenia sportowe, a także wydarzenia kulturalne takie, jak koncerty gromadzące nawet kilkadziesiąt tysięcy widzów. Mundurowi zabezpieczają również przejazdy kibiców. W przypadku zbiorowego naruszenia prawa policyjna formacja dąży do przywrócenia porządku publicznego. Kolejnym podstawowym zadaniem oddziału prewencji jest ochrona porządku publicznego oraz udzielanie pomocy w przypadku zaistnienia stanów nadzwyczajnych, katastrof i klęsk żywiołowych. Mundurowi prowadzą i biorą udział w działaniach pościgowo-blokadowych za niebezpiecznymi przestępcami. Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Katowicach każdego dnia wspierają śląskie jednostki Policji przede wszystkim w działaniach patrolowych oraz patrolowo-interwencyjnych. Niemal każdego dnia setki mundurowych z oddziału prewencji patroluje ulice miast aglomeracji śląskiej.

Katowicki Oddział Prewencji posiada również komórki wyspecjalizowane w realizacji specyficznych form służby takich, jak: służby na wodach, patrole narciarskie i patrole rowerowe. Podczas służb pełnionych na akwenach i wokół akwenów policjanci korzystają z łodzi motorowych, rowerów oraz radiowozów. Grupa policjantów skierowana do takiej służby często podejmuje akcje ratownicze, nie dopuszczając do utonięć, ale również reaguje na niewłaściwe i niebezpieczne zachowania osób takie, jak korzystanie ze sprzętu wodnego pod wpływem alkoholu. W sezonie zimowym wyznaczeni policjanci są obecni na stokach narciarskich województwa śląskiego, gdzie pełniąc służbę na nartach, nie dopuszczają do naruszeń prawa, ale również współpracując z GOPR-em, uczestniczą w akcjach ratowniczych.

Otrzymana Odznaka stanowi ogromne wyróżnienie i potwierdza, jak duży wkład w zwalczanie przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców naszego regionu, a co za tym idzie w poprawę jakości ich życia, wnoszą funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.

  • Wręczenie Odznak przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego
  • Wręczenie Odznak przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego
  • Wręczenie Odznak przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego
  • Złota "Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego"
  • Złota "Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego"
  • Złota Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz Dyplom
Powrót na górę strony