Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

1.2 mln zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 26.07.2019

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa cieszy się wciąż ogromną popularnością. 26 lipca 2019 r. liczba naniesionych zagrożeń przekroczyła 1 200 000.

Skąd taka popularność Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa? Aplikacja, która została opracowana przy współudziale społeczeństwa funkcjonuje nieprzerwanie od października 2016 r. Od tego czasu stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa odwiedzano ponad 6 mln razy. Każdego dnia użytkownicy Mapy nanoszą średnio ponad tysiąc różnego rodzaju dostrzeżonych w okolicy ich miejsca zamieszkania zagrożeń. Dzieląc się w ten sposób swoimi spostrzeżeniami z Policją wpływają realnie na ich poziom bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo swoich bliskich i sąsiadów. To współdziałanie połączone z profesjonalizmem policjantów realizujących zadania w obszarze funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa skutkuje rozwiązaniem wielu lokalnych problemów. O wysokim zaufaniu ludzi do wdrożonego przez Policję rozwiązania świadczą również wyniki badań opinii publicznej przeprowadzone w 2019 r. w ramach Polskiego Badania Przestępczości. Z badań tych wynika, że blisko 71% respondentów uważa, iż Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa wpłynie na podniesienie poczucia bezpieczeństwa obywateli. 74,7% uznało natomiast, że przyczyni się do spadku liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie. Wyniki te świadczą o ogromnym zaufaniu, jakim ludzie obdarzyli Mapę zagrożeń. Łatwość dostępu, minimum formalności, anonimowość a przede wszystkim skuteczność to zalety rozwiązania, które dla dobra wspólnego, jakim jest bezpieczeństwo, będzie w dalszym ciągu ulepszane.

(Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony