Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych dolnośląskich policjantów

Data publikacji 30.07.2019

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 47 nowych policjantów i policjantek. Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 30 lipca 2019 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 47 policjantów, w tym 10 policjantek.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 11.00 w Domu Klubowym "Śnieżka" przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od początku br. w szeregi dolnośląskiej Policji wstąpiło łącznie 167 funkcjonariuszy. Po zakończeniu szkolenia podstawowego nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

Policjantom i policjantkom, akty ślubowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający, co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
 • podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Więcej informacji – Służba w Policji (KLIKNIJ)

(KWP we Wrocławiu/aj)

 • Przyjęcie meldunku przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego
  Przyjęcie meldunku przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego
 • Uczestnicy ślubowania podczas odśpiewania hymnu państwowego
  Uczestnicy ślubowania podczas odśpiewania hymnu państwowego
 • Komendanci Wojewódzcy Policji we Wrocławiu podczas ślubowania
  Komendanci Wojewódzcy Policji we Wrocławiu podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
  Policjanci podczas ślubowania
 • Wręczenie aktu ślubowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
  Wręczenie aktu ślubowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
 • Głowica sztandaru
  Głowica sztandaru
Powrót na górę strony