Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe projekty dla wspólnego bezpieczeństwa

Data publikacji 30.07.2019

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” zawarły umowę w zakresie realizacji trzech projektów. Ich celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Policją z Polski i Niemiec w zakresie zapewniania bezpieczeństwa w strefie transgranicznej.

We wtorek (30 lipca) I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie młodszy inspektor Bogdan Piotrowski i Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” Krzysztof Szydłak podpisali umowę w zakresie realizacji trzech międzynarodowych projektów.

Pierwszym z nich jest „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy Lubuskiej i Brandenburskiej Policji”. Celem projektu jest wzmocnienie istniejącej współpracy transgranicznej na obszarze wsparcia poprzez podniesienie kompetencji interkulturowych funkcjonariuszy partnerskich instytucji. W ramach projektu odbędą się szkolenia o charakterze warsztatów na temat komunikacji międzykulturowej, podczas których wskazane zostaną różnice kulturowe i ich konkretny wpływ na wzajemne postrzeganie oraz współpracę polskiej i niemieckiej Policji. Ważnym elementem będą hospitacje, by poznać struktury, zadania i uprawnienia pionu kryminalnego partnerskiej jednostki Policji, metody, taktyki i formy działania grup operacyjno–śledczych, różnic i podobieństw w realizacji zadań przez Policję pionu kryminalnego po stronie niemieckiej i polskiej.

Kolejnym projektem jest „Polsko-niemiecka współpraca regionalna w zakresie budowania pozytywnego wizerunku Lubuskiej i Brandenburskiej Policji”. Celem projektu jest zacieśnianie współpracy, relacji zawodowych oraz wymiana doświadczeń w zakresie relacji wizerunkowych, ceremonialnych i edukacyjnych formacji Lubuskiej i Brandenburskiej Policji. Poruszone zostaną zagadnienia związane z promocją Policji oraz podejmowaniem wspólnych działań w ramach Programu Operacyjnego Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. W ramach projektu odbędą się warsztaty z zakresu wystąpień publicznych, zasad protokołu dyplomatycznego, narzędzi public relations w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu.

„Życie po wypadku drogowym” to trzeci projekt stworzony by zacisnąć współpracę pomiędzy Policją polską i niemiecką realizującą wspólne cele na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach projektu odbędzie się otwarta konferencja na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim. Jej tematem przewodnim będzie zderzenie drogowe (symulacja wypadku drogowego z udziałem pojazdu ciężarowego z naczepą oraz pojazdu osobowego), przyczyny jego powstania, mechanizm powstawania uszkodzeń pojazdów oraz skutki powstałe w psychice i na ciele uczestników. Konferencja będzie miała formę otwartą, będzie dedykowana przede wszystkim dla uczniów szkół i młodzieży. W ramach konferencji planowane są wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone przez ekspertów i prelegentów z Polski i z Niemiec.

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

 

Opracował: sierżant sztabowy Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

  • Podpisanie międzynarodowej umowy
  • Podpisanie międzynarodowej umowy przez młodszego inspektora Piotrowskiego
  • Wspólny uścisk dłoni
  • Podpisanie międzynarodowej umowy
  • Podpisanie międzynarodowej umowy
  • Podpisanie międzynarodowej umowy przez Dyrektora Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” Krzysztof Szydłak
  • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. mł. insp. Bogdan Piotrowski i Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” Krzysztof Szydłak podpisali umowę w zakresie realizacji trzech międzynarodowych projektów.
  • zapoznawanie się z umowami
  • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. mł. insp. Bogdan Piotrowski i Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” Krzysztof Szydłak podpisali umowę w zakresie realizacji trzech międzynarodowych projektów.
Powrót na górę strony