Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Już od 100 lat... Policję tworzą ludzie... Twórzmy ją razem…

Data publikacji 31.07.2019

Polska Policja ma już 100 lat. Przez ten czas zmieniło się wiele – struktura organizacyjna, zadania, umundurowanie, infrastruktura, wyposażenie, sprzęt, system szkolenia. Niezmienne, od lat, pozostaje to, że Policję tworzą ludzie szanujący i kultywujący tradycje i idee formacji, wierni rocie składanego ślubowania, z oddaniem i pasją służący społeczeństwu, gotowi oddać swe życie i zdrowie w obronie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Ludzie posiadający różnorodne wykształcenie, specjalizujący się w różnych dziedzinach, stale podnoszący kwalifikacje i doskonalący się zawodowo, przygotowani do niesienia pomocy i chronienia społeczeństwa wszędzie i w każdej sytuacji. Policję tworzą ludzie... Twórzmy ją razem…

Już od 100 lat... Policję tworzą ludzie...  (zobacz filmy):

ludzie o różnych profesjach. Twórzmy ją razem…

Ludzie doskonalący umiejętności. Twórzmy ją razem...

Ludzie docierający wszędzie tam, gdzie są potrzebni, by chronić i pomagać. Twórzmy ją razem...

Policję tworzą ludzie... Kultywujący tradycję...

Opis filmu: film promujący pracę w Policji

Powrót na górę strony