Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP – Wojewódzkie obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej

Data publikacji 31.07.2019

31 lipca br. na poznańskim Placu Wolności odbyły się wojewódzkie obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu uczestniczyli wielkopolscy policjanci oraz zaproszeni goście. Uroczystościom licznie przyglądali się poznaniacy, dla których mundurowi w dniu obchodów swojego święta przygotowali moc atrakcji.

Polska Policja to największa formacja resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jej funkcjonariusze przy wsparciu pracowników Policji codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli. Każdego dnia z determinacją, poświęceniem i odwagą narażają swoje życie i zdrowie w trosce o dobro i los drugiego człowieka

24 lipca to data szczególna dla policjantów i pracowników Policji - data święta polskiej Policji, a rok 2019 jest jubileuszowym - obchodzimy bowiem setną rocznicę powstania Policji Państwowej, której tradycje są kontynuowane. 

Również wielkopolscy policjanci 31 lipca br. w uroczysty sposób uczcili 100. rocznicę powstania Policji Państwowej.

Uroczyste obchody związane z tym wyjątkowym jubileuszem  rozpoczęły się o godz. 10.00 mszą świętą w Poznańskiej Farze, z udziałem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Kompanii Honorowej i Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Po mszy policjanci i zaproszeni goście przeszli przez miasto na Plac Wolności, gdzie odbył się uroczysty apel z udziałem  pocztów sztandarowych oraz pododdziałów towarzyszących Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej.

Po złożeniu meldunku I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi  przez dowódcę uroczystości, podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu Rzeczpospolitej Polskiej, gości powitał gospodarz uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, który następnie odebrał ślubowanie od nowoprzyjętych policjantów.

Komendant Mąka w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za obecność w tak ważnym dla policjantów dniu, a mieszkańcom Wielkopolski za bardzo dobrą ocenę pracy policjantów i zaufanie. Nawiązał przy tym do chlubnej historii Policji, a także miejsca w którym odbyły się dzisiejsze uroczystości.  Komendant podziękował wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę i wyraził swoją dumę z bycia wielkopolskim policjantem.

Następnie podczas apelu zostały wręczone policjantom i pracownikom Policji medale państwowe oraz odznaczenia resortowe i związkowe, a także akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, wyróżnienia i medale okolicznościowe  wybite z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.  

Medalem za Zasługi dla Policji zostały odznaczone osoby, które swoją pracą wpierają policjantów w ich codziennej służbie.

Podczas uroczystości głos zabrał nadinsp. Dariusz Augustyniak  I Zastępca Komendanta Głównego Policji, który odczytał list Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pani Elżbiety Witek skierowany do wielkopolskich policjantów. Komendant sporą część swojego wystąpienia poświęcił pamięci funkcjonariuszy, którzy w stuletniej historii naszej formacji noszenie policyjnego munduru przypłacili życiem; policjantów pomordowanym przez okupantów, oraz tych, którzy dbając o bezpieczeństwo obywateli zginęli na służbie.

Następnie Wicewojewoda Wielkopolski pani Aneta Niestrawska odczytała list skierowany do wielkopolskich policjantów od Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, który podziękował funkcjonariuszom za wkład włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Poznania i całego województwa.

Podinsp. Andrzej Szary Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego w swoim wystąpieniu podkreślił rolę związków zawodowych w strukturach Policji. Podziękował policjantom za ofiarną służbę i życzył satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Ostatnim, ale najbardziej widowiskowym punktem apelu był pokaz musztry paradnej Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji  w Poznaniu oraz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą nadkom. Andrzeja Witiwa.

Następnie wszystkie zgromadzone na placu pododdziały oraz poczty sztandarowe wzięły udział w defiladzie połączonej z prezentacją pojazdów wielkopolskiej Policji.

Na Placu Wolności wielkopolscy policjanci przygotowali miasteczko mundurowe połączone z promocją regionów, na którym każdy mógł poznać historię naszej formacji, a także zapoznać się ze specyfiką pracy policjantów różnych rodzajów służb i z bliska obejrzeć sprzęt, z którego w codziennej służbie korzystają wielkopolscy policjanci.

Wszystkim, którzy towarzyszyli nam dzisiaj podczas tego wyjątkowego wydarzenia serdecznie dziękujemy!

Iwona Liszczyńska

 

 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - msza święta w Poznańskiej Farze
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - msza święta w Poznańskiej Farze
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - msza święta w Poznańskiej Farze
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - msza święta w Poznańskiej Farze
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - msza święta w Poznańskiej Farze
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu śpiewa w kościele
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Wielkopolscy policjanci i pracownicy Policji podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - msza święta w Poznańskiej Farze
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - msza święta w Poznańskiej Farze
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Policjanci Komisariatu Wodnego w Poznaniu podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - ślubowanie policjantów
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Pododdziały towarzyszące podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Plac Wolności w Poznaniu
 • Plac Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu - przegląd pododdziałów
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci i pracownicy Policji podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Nadinsp. Dariusz Augustyniak podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Dzieci w miasteczku mundurowym przygotowanym przez policjantów
 • Niebieski balon z napisem Policja na tle radiowozów oznakowanych
 • Dziecko na policyjnym motorze
 • Fontanna na Placu Wolności w Poznaniu na tle radiowozów
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej - uroczysty apel na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej na Placu Wolności w Poznaniu
 • Dzieci w miasteczku mundurowym przygotowanym przez policjantów z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Dzieci w miasteczku mundurowym przygotowanym przez policjantów z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Dzieci w miasteczku mundurowym przygotowanym przez policjantów z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Dzieci w miasteczku mundurowym przygotowanym przez policjantów z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Policjant w miasteczku mundurowym przygotowanym z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Dzieci z opiekunami w miasteczku mundurowym przygotowanym przez policjantów z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej – prezentacja pojazdów na Placu Wolności
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej – prezentacja pojazdów na Placu Wolności
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej – prezentacja pojazdów na Placu Wolności
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej – prezentacja pojazdów na Placu Wolności
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej na Placu Wolności w Poznaniu - defilada
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej na Placu Wolności w Poznaniu - defilada
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej na Placu Wolności w Poznaniu
 • Wielkopolscy policjanci podczas obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej na Placu Wolności w Poznaniu
Powrót na górę strony