Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Reaktywacja posterunku w Ojrzeniu

Data publikacji 01.08.2019

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Ojrzeniu. Modernizację budynku udało się sfinansować dzięki wsparciu samorządu gminy. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk przekazał na ręce asp. szt. Jarosława Krzykowskiego symboliczny klucz do posterunku. Wśród gości byli przedstawiciele parlamentarzystów, władz wojewódzkich i samorządowych, kierownictwa Policji oraz służb mundurowych.

Posterunek Policji w Ojrzeniu został reaktywowany po likwidacji we wrześniu 2012 roku. Pomieszczenia, które zajmuje są własnością Gminy Ojrzeń, a zostały udostępnione Policji na podstawie umowy użyczenia. Są to 3 pomieszczenia służbowe. Do dyspozycji policjantów jest również garaż. Posterunek Policji swoim zasięgiem będzie obejmował gminę Ojrzeń oraz gminę Sońsk. Takie rozwiązanie spowoduje usprawnienie organizacji służby dzielnicowego i poprawi efektywność realizacji zadań. Pozwoli również na bliższy kontakt z mieszkańcami gmin, jak też wpłynie pozytywnie na szybkość podejmowanych interwencji oraz reakcji na zgłoszenie. W posterunku w Ojrzeniu służbę będzie pełnio 8 funkcjonariuszy.

Otwarcie posterunku jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, samorządów, ale jest też wynikiem policyjnych analiz. Nie udałoby się to bez wsparcia samorządów. Ogromne słowa podziękowania należą się wójtowi gminy Ojrzeń, Zdzisławowi Mierzejewskiemu.

W trakcie uroczystości, która odbyła się w Ojrzeniu, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk przekazał symboliczny klucz do nowo otwartego Posterunku jego kierownikowi asp. szt. Jarosławowi Krzykowskiemu, przekazując na jego ręce życzenia i gratulacje. Następnie ksiądz Infułat Ludomir Kokosiński poświęcił budynek nowej siedziby policjantów po czym zaproszeni goście zwiedzili pomieszczenia posterunku.

Uroczystość zgromadziła wielu gości. Obecny był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, reprezentująca Komendanta Głównego Policji Dyrektor Biura Logistyki Policji insp. dr Małgorzata Borowik, przedstawiciel Posła na Sejm RP Macieja Wąsika — Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Artur Czapliński, przedstawiciel Posła na Sejm RP Anny Cicholskiej — Robert Piotrowski, Starosta Ciechanowski Joanna Potocka-Rak wraz z Wicestarostą Stanisławem Kęsikiem, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Robert Kochański. Nie zabrakło, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, reprezentacji służb mundurowych i instytucji współpracujących z miejscową Policją, przedstawicieli duchowieństwa oraz mieszkańców.

(KWP zs. w Radomiu/aj)

 

 

Powrót na górę strony