Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Polscy policjanci wzięli udział w projekcie "Joint Patrols 2019"

Data publikacji 12.08.2019

Policjant Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie jako jeden z 4 funkcjonariuszy z Polski brał udział w programie „Joint Patrols 2019”. Wraz z funkcjonariuszami z innych krajów patrolował ulice Pilzna oraz brał udział w wielu szkoleniach. Tego typu projekty pozwalają policjantom na wymianę doświadczeń, informacji oraz dobrych praktyk, a dzięki temu umożliwiają podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

„Joint Patrols 2019” to projekt organizowany przez Komendę Główną Policji. Aby wziąć udział w tym przedsięwzięciu trzeba było przejść rozmowę kwalifikacyjną, wykazać się znajomością języka angielskiego jak i wiedzą z zakresu podstaw prawnych służby patrolowej.

Jednym z 4 funkcjonariuszy, który pozytywnie przeszedł kwalifikacje był sierż.szt. Patryk Chmarycz. Jest to policjant z 12-letnim doświadczeniem, na co dzień pełniący służbę w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie.
Policjanci z Polski, Bułgarii oraz Rumunii, jako obserwatorzy wspólnie z kolegami z Czech brali udział w patrolach pieszych oraz zmotoryzowanych na terenie Pilzna. Na granicy niemiecko-czeskiej w ramach kontroli drogowych sprawdzali legalność przewożonego bagażu oraz osób. Uczestniczyli również w działaniach prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Poza służbą patrolową policjanci uczestniczyli również w wielu wspólnych ćwiczeniach. Podczas 3-dniowego szkolenia brali udział w działaniach pododdziałów zwartych, antyterrorystów oraz służb ratunkowych podczas zamieszek na ulicach Pilzna. Na terenach przygranicznych uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałaniu przewozu imigrantów oraz narkotyków, a na lotnisku w Karlowych Warach obserwowali szkolenie oddziałów antyterrorystycznych mających na celu zneutralizowanie ataku terrorystycznego.

Policjanci mieli również możliwość zwiedzenia Elektrowni Jądrowej Temelin oraz lotniska w Pradze, gdzie poznali procedury zabezpieczenia tego typu obiektów oraz sposobu działań podczas różnych zagrożeń.

Za 3-miesięczną służbę na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w regionie pilzneńskim sierż. szt. Patryk Chmarycz wraz z pozostałymi funkcjonariuszami uhonorowani zostali medalami okolicznościowymi.

Tego typu projekty pozwalają policjantom na wymianę doświadczeń, informacji oraz dobrych praktyk, a dzięki temu umożliwiają podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

(rj)

Zdjęcie wspólnego patrolu - autor plzensky.denik.cz /Veronika Zimová

  • Policjant w helikopterze
  • zdjęcie grupowe policjantów
  • wspólny patrol policjantów
  • Medal za pełnioną służbę

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 27.79 MB)

Powrót na górę strony