Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych

Data publikacji 23.08.2019

22 sierpnia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Uroczystego otwarcia szkolenia w imieniu insp. dr. hab. Marka Fałdowskieo – Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dokonał mł. insp. Andrzej Pawłowski – Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przez 103 dni szkoleniowe 101 funkcjonariuszy Policji z całej Polski będzie realizować treści określone programem szkolenia. Absolwent szkolenia będzie potrafił realizować zadania m.in. w zakresie tworzenia przepisów i procedur, zwalczania przestępczości zorganizowanej, zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich, zarządzania sytuacją kryzysową oraz dowodzenia akcją i operacją policyjną, wykonywania czynności w sprawach o wykroczenia, kierowania zespołami ludzkimi czy organizowania współpracy wewnątrzpolicyjnej z podmiotami pozapolicyjnymi. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w trakcie szkolenia mają na celu przygotować słuchaczy do złożenia egzaminu oficerskiego.

Podczas uroczystości  głos zabrał Kanclerz naszej Uczelni. W swoim przemówieniu podkreślił, że rozpoczynające się szkolenie to nie zwieńczenie kariery, ale początek drogi, która umożliwi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, a co za tym idzie da możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Życzył również policjantom sukcesów w trakcie tego szkolenia. Na zakończenie swojego przemówienia prosił, aby w trakcie pobytu byli przykładem dla swoich młodszych kolegów.

(WSPoL/js)

  • Szkolenie dla absolwentów w WSPoL
  • Szkolenie dla absolwentów WSPoL
  • Szkolenie dla absolwentów WSPoL
Powrót na górę strony