Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Medal dla zachodniopomorskich policjantów z okazji Jubileuszu 100-lecia PCK

Data publikacji 02.09.2019

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła odebrał „Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża”. To dowód uznania dla zachodniopomorskich policjantów za wieloletnie efektywne wsparcie najstarszej polskiej organizacji humanitarnej.

W minioną sobotę 31 sierpnia o godzinie 11:00 w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie odbyła się Gala Jubileuszowa Polskiego Czerwonego Krzyża pn. OD 100 LAT WSZĘDZIE DLA WSZYSTKICH. Równocześnie otwarte zostały wystawy w Muzeum Narodowym Centrum Dialogu "PRZEŁOMY" i na al. Solidarności 1 w Szczecinie - ukazujące historię PCK w powiązaniu z historią Pomorza Zachodniego.

Gala Jubileuszowa była okazją do wręczenia odznaczeń i medali 100-lecia wolontariuszom, honorowym dawcom krwi, członkom Polskiego Czerwonego Krzyża oraz instytucjom współpracującym w zakresie pomocy społecznej i promocji zdrowia.

Z przyjemnością informujemy, że szef zachodniopomorskiej Policji nadinsp. Jacek Cegieła odebrał Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża.

Głównym celem Gali Jubileuszowej było promowanie wartości humanitarnych oraz znaczenia pracy społecznej na rzecz drugiego człowieka - wolontariatu, propagowanie jego idei, a także zachęcenie większej liczby osób do wyjścia z domu i angażowania się w sposób systematyczny i długoterminowy w życie lokalnego społeczeństwa, rozwój świadomości i przynależności do lokalnego społeczeństwa oraz upowszechnianie lokalnej historii.

Zachodniopomorscy policjanci wspierają nastraszą polską organizację humanitarną m.in. poprzez propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, edukacji od najmłodszych lat w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz promowanie zdrowia głównie w zakresie uzależniających środków odurzających.

W tym roku obchodzimy 45-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie. Na swoim koncie członkowie i sympatycy Klubu zgromadzili już ponad 1700 litrów krwi, określanej często mianem "bezcennego leku".

 ZP/MR

  • jubileuszowa gala
  • akt nadania medalu 100-lecia PCK
  • medal 100-lecia PCK
Powrót na górę strony