Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne zabezpieczenie obchodów wybuchu II Wojny Światowej

Data publikacji 02.09.2019

Kilka tysięcy policjantów strzegło na lądzie, wodzie i w powietrzu, bezpieczeństwa uczestników uroczystości oraz mieszkańców Warszawy w pierwszy wrześniowy weekend. Skala wydarzenia i liczba uczestników wymagała od policjantów bardzo szczegółowych uzgodnień z wieloma instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Podczas odpraw policjanci drobiazgowo przygotowali plan policyjnego zabezpieczenia wszystkich uroczystości, zaplanowanych w tym czasie.

Główne międzynarodowe obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej miały miejsce 1 września w Warszawie. Wzięło w nich udział około 40 delegacji zagranicznych, tj. około 250 gości z całego świata, w tym prezydenci, premierzy, przewodniczący parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie obrony narodowej, a także specjalni wysłannicy rodzin królewskich z Europy. Wśród gości specjalnie przybyłych na te rocznicowe wydarzenia byli m.in.: prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz wiceprezydent USA Mike Pence, któremu towarzyszyła żona.

W trakcie policyjnej operacji nieprzerwanie działał sztab, którego zadaniem było stałe monitorowanie sytuacji, zbieranie informacji od poszczególnych dowódców odcinków i reagowanie w sytuacjach wymagających podjęcia stosownych działań. Z uwagi na dużą liczbę gości zagranicznych członkowie sztabu na bieżąco koordynowali działania polskich i zagranicznych służb. Współpracowali m.in. z: funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, a także z przedstawicielami służb ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Od środy 28 sierpnia 2019 r. (od godz. 00:01) obowiązywał i do jutra do północy nadal obowiązuje pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Jego wprowadzenie ma charakter prewencyjny. Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane także przy organizacji w Polsce innych wydarzeń międzynarodowych, np. ministerialnego spotkania w Warszawie dotyczącego budowania bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W tym czasie nie tylko służby czy administratorzy obiektów użyteczności publicznej zobowiązani byli do wzmożonych kontroli, ale i mieszkańcy zwracali szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, np.: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych czy samochody zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Kilka tysięcy policjantów KSP, wspieranych przez funkcjonariuszy z innych garnizonów, strzegło na lądzie, wodzie i w powietrzu, bezpieczeństwa uczestników uroczystości oraz mieszkańców Warszawy w pierwszy wrześniowy weekend. Największą grupę stanowili funkcjonariusze prewencji oraz służb kryminalnych, którzy w przypadku wykrycia ewentualnych zagrożeń mieli za zadanie natychmiast reagować.  W stałej gotowości byli również policjanci Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, których zadaniem było z kolei zabezpieczenie pirotechniczne tras przejazdu delegacji, miejsc spotkań oraz pobytu gości. O bezpieczeństwo na Wiśle dbali z kolei funkcjonariusze z Komisariatu Rzecznego Policji. Przestrzeń powietrzną patrolowały natomiast policyjne śmigłowce.

W związku z uroczystościami i spotkaniami, odbywającymi się w centrum miasta, zmieniła się czasowo organizacja ruchu w Śródmieściu. Część ulic została wyłączona z parkowania oraz zamknięta dla samochodów i rowerów. Czasowo wyłączano również z ruchu ulice, którymi poruszały się kolumny specjalne. Tylko w ciągu weekendu funkcjonariusze stołecznej „drogówki” kilkaset razy organizowali pilotaże gości biorących udział w obchodach. Wszystkie trasy przejazdu były całodobowo zabezpieczane przez funkcjonariuszy prewencji. Podczas przebiegu policyjnej operacji w Warszawie było bezpiecznie, nie doszło do żadnych poważnych incydentów.

(KSP /KGP)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 28.78 MB)

Powrót na górę strony