Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zadbajmy o bezpieczeństwo w trakcie prac polowych

Data publikacji 05.09.2019

Nadchodząca jesień to czas wzmożonych prac polowych. Podczas nich zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i osób bliskich. Nie zapominajmy o usuwaniu nieczystości z jezdni pozostawionych przez maszyny rolnicze. Takie niedbalstwo może spowodować niebezpieczne sytuację i doprowadzić do tragedii na drodze.

Nadchodząca jesień to okres wzmożonych prac na roli. W czasie nich rolnikom towarzyszy wiele różnorodnych zagrożeń związanych m.in. z obsługą sprzętu, częstym przejeżdżaniem dużymi maszynami przez drogi publiczne czy też prace na wysokościach. W ich trakcie zwróćmy szczególną uwagę na to, co robią nasze pociechy. Nie dajmy się zwieść rutynie i zawsze miejmy na oku bawiące się na podwórku dzieci.

Wystrzegajmy się nieodpowiedzialnego zachowania, nie dopuszczajmy naszych dzieci do obsługi i prowadzenia maszyn rolniczych. Może być to dla nich, a także innych osób, śmiertelnym zagrożeniem. Przypominamy również, że przewożenie osób na przyczepach oraz pojazdami rolniczymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych, jest bardzo niebezpieczne i narusza przepisy prawa o ruchu drogowym.

Przypominamy również o obowiązku uprzątnięcia z drogi pozostawionych przez maszyny zanieczyszczeń. Policjanci w okresie jesiennym będą szczególną uwagę zwracać na osoby, które przyczyniają się do zanieczyszczania dróg przez prowadzone prace na polach. Policjanci będą konsekwentnie pociągać do odpowiedzialności osoby, które poprzez niedbalstwo niszczą czy też zanieczyszczają drogę. Tylko w ostatnich godzinach do głubczyckich policjantów wpłynęło kilka zgłoszeń dotyczących zanieczyszczonych dróg.

Pozostawiając ziemię czy inne zanieczyszczenia pochodzące z pola, stwarzamy realne zagrożenia w ruchu drogowym. Przy odrobinie deszczu powstaje śliskie błoto, które przyczynić się może do osłabienia przyczepności kół naszego pojazdu, a w konsekwencji do wypadku drogowego. W myśl art. 91 KW za takie zachowanie grozi kara grzywny nawet do 1500 zł.

Powrót na górę strony