Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie terroryzmowi w zakresie analizy i badań DNA - projekt INTERREG - VA

Data publikacji 05.09.2019

W siedzibie KWP w Szczecinie odbył się briefing poświęcony omówieniu głównych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach programu dotyczącego bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu terroryzmowi, w zakresie analizy i badań DNA. W spotkaniu udział wzięli: dr Jan Hendrik Richen z LK Meklemburgia Pomorze Przednie, dr hab. Andrzej Ossowski - kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie , mł.insp Tomasz Imiela, podinsp. dr Wojciech Achrem - z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i mł.insp. Grzegorz Sudakow.

Projekt jest realizowany przez trzech partnerów: Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Urząd Kryminalny Meklemburgii – Pomorza Przedniego.
Jest on skierowany przede wszystkim do mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego województwa Zachodniopomorskiego oraz landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Odbiorcami efektów projektu są także turyści przebywający na tym obszarze a grupą docelową funkcjonariusze obu Policji w czasie ich codziennej pracy.


Oryginalnym i innowacyjnym wymiarem projektu jest stworzenie zespołów laboratoryjnych po stronie polskiej i niemieckiej, które w wyniku realizacji projektu będą prawnie lub organizacyjnie powiązane i będą kooperowały na podstawie wspólnie wypracowanych zasadach.
Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie terroryzmowi na transgranicznym obszarze województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii Pomorza-Przedniego poprzez stworzenie kompatybilnej platformy sprzętowej i jednolitego oprogramowanie przeznaczonego do analiz i badań DNA pomiędzy partnerami polskimi i niemieckim. Zakup specjalistycznych urządzeń do badania DNA oraz przeprowadzenie wspólnych działań  pozwolą na zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami i podniesienie jakości, szybkości badań, oraz wymianę doświadczeń.


Zakupione środki trwałe pozwolą  na ujednolicenie wyników i możliwości ich analizowania również przez partnerów niemieckich oraz reaktywowanie pracowni badań informatycznych u partnera wiodącego.
Jednym z partnerów jest PUM w Szczecinie, jest to jednostka naukowa, która ściśle współpracuje z KWP w Szczecinie w zakresie czynności badawczych, w tym DNA. Obecnie PUM nie dysponuje urządzeniem służącym wyłącznie analizy mtDNA, przez co realizacja badań nie jest realizowana na bieżąco.


Zakup specjalistycznego urządzenia umożliwił realizację badań śladów dowodowych wraz z kluczową analizą pochodzenia biogeograficznego. Dodatkowo z roku na rok zauważalny jest wzrost badań z zakresu trudnego materiału kostnego. Bez realizacji projektu niemożliwe byłoby realizacje tak dużej ilości badań w optymalnym czasie ze względu na dobro działań służb bezpieczeństwa.


W ramach projektu zaplanowano liczne konferencje, seminaria i warsztaty, które odbywają  się przy zaangażowaniu wszystkich partnerów.


Kolejnym ważnym aspektem jest podniesienie możliwości przeprowadzenia badań identyfikacyjnych ewentualnych ofiar masowych zdarzeń terrorystycznych. Poprzez wspólny projekt wypracowywane zostają wspólne procedury pozwalające na podniesienie stopnia unifikacji metod analizy DNA a co za tym idzie pozwoli to na szybszą wymianę danych w chwili zaistnienia zdarzenia masowego.
Zapewnienie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie terroryzmowi we współczesnych czasach są jednymi z podstawowych zadań służb policyjnych. Co roku w Europie dochodzi do licznych zamachów terrorystycznych, w 2016 roku w Unii Europejskiej odnotowano ponad 140 zamachów. Działania Policji często zapobiegają przed ich wykonaniem, jednak nie wszystkim można zapobiec. Istnieje szereg różnych działań pozwalających na zapobieganie terroryzmowi, w tym m.in. te, które będą mogły być realizowane dzięki przedmiotowemu projektowi.


 Zespół Prasowy KWP w Szczecinie

  • UCZESTNICY KONFERENCJI PRASOWEJ dr Jan Hendrik Richen z LK Meklemburgia Pomorze Przednie, dr hab. Andrzej Ossowski - kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie , mł.insp Tomasz Imiela, podinsp. dr Wojciech Achrem - z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i  mł.insp.. Grzegorz Sudakow.
  • dr Jan Hendrik Richen z LK Meklemburgia Pomorze Przednie, dr hab. Andrzej Ossowski - kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie , podinsp. dr Wojciech Achrem - z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
  • dr Jan Hendrik Richen z LK Meklemburgia Pomorze Przednie, dr hab. Andrzej Ossowski - kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, podinsp. dr Wojciech Achrem - z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i  mł.insp.. Grzegorz Sudakow.
Powrót na górę strony