Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni policjanci w szeregach łódzkiej Policji

Data publikacji 10.09.2019

10 września 2019 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się ślubowanie 46 nowo przyjętych policjantów, którzy po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach naszego garnizonu. To czwarte przyjęcie do służby w tym roku. W marcu, maju oraz lipcu do służby w łódzkiej policji wstąpiło 178 funkcjonariuszy. Kolejne zaplanowano na 7 listopada i 30 grudnia 2019 roku. Akces chęci wstąpienia w nasze szeregi można zgłaszać cały rok. Zapraszamy !

W  uroczystości ślubowania na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Andrzeja Łapińskiego udział wzięli: Wojewoda Łódzki Pan Zbigniew Rau,  Pan Krzysztof Zabielski Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ, który reprezentował Prezydent miasta Łodzi Hannę Zdanowską, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi  Jarosław Olbrychowski i Józef Kuczka, Komisarz w st.spocz. Zdzisław Pełka Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarządu Województwa Łódzkiegoa także kadra kierownicza Łódzkiego Garnizonu Policji oraz rodziny nowo przyjętych policjantów. Na ślubowanie przybyli również uczniowie Klasy Policyjnej Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie pod opieką Pani Anety Majzner.

Rotę ślubowania wypowiedziało 46 nowo przyjętych funkcjonariuszy w tym 38 policjantów i 8 policjantek.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Do policjantów zwrócił się Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, który pogratulował mundurowym właściwego wyboru i podkreślił, że społeczeństwo darzy ogromnym zaufaniem policjantów. Dlatego tak ważne jest podtrzymanie tej tendencji.

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach Policji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi  generał Andrzej Łapiński, który w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie Policji i jej rolę w społeczeństwie. Przypomniał o wiekowej historii naszej formacji, aktach bohaterstwa i poświęcenia dla Narodu Polskiego. Na zakończenie nadinsp. Andrzej Łapiński zwrócił się do rodzin nowych funkcjonariuszy prosząc o  wyrozumiałość i wsparcie swoich najbliższych w tej niełatwej służbie.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

POLECAMY : Dobór do służby

 

 • Goście podczas uroczystości ślubowania.
 • Goście podczas uroczystości ślubowania.
 • Goście podczas uroczystości ślubowania.
 • Goście podczas uroczystości ślubowania.
 • Ślubujący policjanci.
 • Ślubujący policjanci.
 • Ślubujący policjanci.
 • Prowadzący ślubowanie.
 • Goście ze szkoły policyjnej o profilu mundurowym.
 • Przemówienie Wojewody Łódzkiego Pana Zbigniewa Rau.
 • Policjanci podczas ślubowania.
 • Policjanci podczas uroczystości.
 • Policjanci podczas uroczystości.
 • Policjanci podczas uroczystości.
 • Policjanci podczas uroczystości.
 • Policjanci podczas uroczystości.
 • Policjanci podczas uroczystości.
 • Podziękowania policyjne.
 • Przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.
 • Policjanci podczas uroczystości.
 • Policjanci podczas uroczystości.
 • Policjanci podczas uroczystości.
 • Policjanci podczas uroczystości.
 • Komendant gratuluje nowym policjantom.
 • Komendant gratuluje nowym policjantom.
 • Komendant gratuluje nowym policjantom.
 • Komendant gratuluje nowym policjantom.
 • Komendant gratuluje nowym policjantom.
 • Komendant gratuluje nowym policjantom.
 • Policjanci po uroczystości ślubowania.
 • Policjanci po uroczystości ślubowania.
 • Policjanci po uroczystości ślubowania.
 • Policjanci po uroczystości ślubowania.
 • Policjanci po uroczystości ślubowania
Powrót na górę strony