Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola przewozu odpadów na pograniczu polsko – czeskim

Data publikacji 11.09.2019

Na terenie całego kraju trwa akcja DEMETER V, która jest koordynowana przez Departament Ceł Ministerstwa Finansów. W działania włączyli się również prudniccy policjanci z ruchu drogowego. Mundurowi wspólnie z funkcjonariuszami krajowej administracji skarbowej na pograniczu polsko – czeskim prowadzili kontrole legalności przewożenia odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku.

Prudniccy policjanci ruchu drogowego prowadzili kontrole pojazdów przewożące nieczystości w ramach działań DEMETER V. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami krajowej administracji skarbowej sprawdzali ciężarówki przejeżdżające przez pogranicze polsko - czeskie. Celem akcji, którego koordynatorem jest Departament Ceł Ministerstwa Finansów jest kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów.

Funkcjonariusze przede wszystkim kontrolowali pojazdy ciężarowe przewożące nieczystości. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na sposób załadunku odpadów, oznakowanie pojazdu, a także na zgodność ich zawartości z dokumentacją przewozową. Policjanci sprawdzali również stan techniczny kontrolowanych pojazdów, uprawnienia kierowców oraz trzeźwości.

Mundurowi w trakcie działań skontrolowali kilkanaście pojazdów, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości. Podobne działania będą kontynuowane.

(KWP w Opolu / mw)

  • policjanci kontrolują ciężarówkę
  • policjanci kontrolują ciężarówkę
  • policjanci kontrolują ciężarówkę
Powrót na górę strony