Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Medale i wyróżnienia dla policjantów XXIX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Data publikacji 12.09.2019

11 września 2019 r. w bazie EULEX Center Mitrowica w Kosowie odbyła się Medal Parada XXIX Rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności (EULEX). Podczas ceremonii funkcjonariusze JSPP zostali odznaczeni medalami za wzorową służbę i zaangażowanie w wykonywaniu zadań mandatowych misji. Dla policjantów służących w jednostce uroczystość ta miała szczególnie ważny charakter – podsumowujący ich kilkumiesięczną służbę w Kosowie.

W uroczystości uczestniczyła delegacja polskiej Policji, której przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, a w jej skład wchodzili także: Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta oraz Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP mł. insp. Rafał Zamrzycki.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się też przedstawiciele władz oraz pracownicy EULEX-u, KFOR-u, Kosowskiej Policji (KP), UNMiK (United Nations Mission in Kosovo) oraz OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie). Misję EULEX reprezentował insp. Cezary Luba pełniący obowiązki Zastępcy Szefa Misji.

Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha wyróżnił wybranych policjantów pochwałą w rozkazie, a wszystkim serdecznie podziękował za rzetelnę służbę, profesjonalizm oraz zaangażowanie, dzięki którym kształtowany jest pozytywny wizerunek polskiej Policji na arenie międzynarodowej.

Na co dzień 95 policjantów JSPP wykonuje zadania wynikające z mandatu misji EULEX i jako drugi odpowiedzialny podmiot, po Kosowskiej Policji, a przed siłami wojskowymi KFOR, podejmuje działania adekwatne do zagrożeń występującychw Kosowie. Polska jednostka jest zobowiązana do utrzymywania zdolności związanych z kontrolą tłumu i przeciwdziałania zamieszkom, a także do podejmowania działań jako grupa do zadań specjalnych przy wykorzystaniu specjalistycznego uzbrojenia i taktyki pododdziałów SWAT. Funkcjonariusze JSPP oprócz wykonywania zadań mandatowych wielokrotnie aktywnie uczestniczyli także w wielu charytatywnych inicjatywach organizowanych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in. w akcji oddawania krwi zarówno na potrzeby społeczności albańskiej, jak i serbskiej, czy w biegach i wyścigach, z których dochód był przeznaczany na cele charytatywne.

W trakcie pobytu na misji policjanci XXIX rotacji JSPP w sposób ciągły podnosili swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc zarówno w szkoleniach organizowanych siłami własnymi jednostki jak i we współpracy z partnerami z międzynarodowych sił pokojowych stacjonujących w Kosowie. Należy podkreślić, że prowadzono także współpracę szkoleniową z Kosowską Policją, czego efektem była organizacja kilku wspólnych, wielokomponentowych szkoleń, które zostały wysoko ocenione przez władze Misji i dowództwo KFOR. Jednocześnie instruktorzy wchodzący w skład JSPP przeprowadzili cykl szkoleń z zakresu taktyki kontrterrorystycznej, rozpoznania minersko-pirotechnicznego, jak również różnego rodzaju technik strzeleckich (łącznie przeszkolono ok. 400 osób z KP, KFOR, czy węgierskiego KTRBN - Batalion Rezerwy Taktycznej KFOR).

Misje pokojowe i operacje policyjne organizowane są w regionach, w których konflikty trwają lub są zakończone, a interwencja społeczności międzynarodowej ma pomóc w przywracaniu ładu i porządku prawnego zgodnie z demokratycznymi standardami. Są one organizowane pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej (w ramach unijnych operacji zarządzania kryzysowego). Polska Policja uczestniczy w misjach pokojowych od 27 lat tj. od 1992 r., kiedy to pierwszy polski kontyngent policyjny został skierowany do pełnienia służby pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych do będącej w stanie wojny Jugosławii.

Na terenie Kosowa Polski Kontyngent Policyjny funkcjonuje od 2000 r. W latach 2000 – 2008 pełnił służbę w ramach misji ONZ UNMiK. Od roku 2008 Kontyngent pełni służbę w ramiach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności EULEX Kosowo.

XXIX zmiana Jednostki Specjalnej Polskiej Policji służbę w Kosowie rozpoczęła 5 grudnia 2018 r. Policjanci tej zmiany wkrótce zakończą służbę w Kosowie i powrócą do kraju w dniach 17 i 18 września 2019 r.

(BMWP KGP / mw)

 

 • Medale i wyróżnienia dla policjantów XXIX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie
 • Medale i wyróżnienia dla policjantów XXIX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie
 • Medale i wyróżnienia dla policjantów XXIX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie
 • Medale i wyróżnienia dla policjantów XXIX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie
 • Medale i wyróżnienia dla policjantów XXIX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie
 • Medale i wyróżnienia dla policjantów XXIX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie
 • Medale i wyróżnienia dla policjantów XXIX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie
 • Medale i wyróżnienia dla policjantów XXIX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie
 • Medale i wyróżnienia dla policjantów XXIX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie
 • Medale i wyróżnienia dla policjantów XXIX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie
 • Medale i wyróżnienia dla policjantów XXIX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie
 • Medale i wyróżnienia dla policjantów XXIX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie
Powrót na górę strony