Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szczególny dzień dla świętokrzyskich policjantów

Data publikacji 12.09.2019

Dziś na placu apelowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach miała miejsce uroczysta zbiórka. Na to wydarzenie złożyło się kilka okazji. Podczas zbiórki w uroczysty sposób obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach powierzone zostały mł. insp. dr Agacie Malasińskiej-Nagórny. Policjanci otrzymali medale i odznaczenia państwowe oraz w nasze szeregi wstąpili nowi funkcjonariusze. W uroczystości uczestniczył szef świętokrzyskich policjantów nadinsp. Paweł Dzierżak, Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek, Senator RP Krzysztof Słoń, kadra kierownicza KWP oraz kieleckiego oddziału prewencji, jak również komendant miejski i komendanci powiatowi naszego garnizonu.

Punktualnie o godz. 9.00 rozpoczęła się dzisiaj uroczysta zbiórka na placu apelowym kieleckiego oddziału prewencji. Tradycyjnie dowódca uroczystości podkom. Rafał Wydrzyński złożył meldunek Wojewodzie Świętokrzyskiemu Pani Agacie Wojtyszek. Po zgodnym z ceremoniałem podniesieniu flagi państwowej i odtworzeniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Pani mł. insp. Anna Adamczyk-Kita odczytała rozkaz personalny o powierzeniu obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach Pani mł. insp. dr Agacie Malasińskiej-Nagórny. Po uroczystym przekazaniu obowiązków i gratulacjach Pani Komendant, szef świętokrzyskich policjantów nadinsp. Paweł Dzierżak i Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek wręczyli zasłużonym funkcjonariuszom medale i odznaczenia.  Jeden pracownik cywilny oraz 8 funkcjonariuszy otrzymało medale „Za Długoletnią Służbę”. Liczne grono bo, aż 20 stróżów prawa otrzymało odznaczenia resortowe „Zasłużony Policjant”.

W uznaniu szczególnych zasług Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wyróżnił medalem „Za Zasługi dla Policji” podpułkownika Artura Gołębiowskiego Wojskowego Komendanta Uzupełnień z sandomierskiej jednostki.

Dzisiejsza uroczystość była również doskonałą okazją do wyróżnienia nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji policjantów sierż. sztab. Kamila Michalskiego i sierż. Tomasza Pękalę z Komendy Powiatowej Policji w Końskich, których postawa, profesjonalizm i zaangażowanie zasługują na pochwałę. Wyróżnieni policjanci w nocy z 21 na 22 lipca bieżącego roku pełniąc służbę otrzymali zgłoszenie o pożarze domu. Gdy dotarli na miejsce zauważyli budynek jednorodzinny cały w płomieniach z którego samodzielnie uciekła jedna kobieta. W drugim sąsiednim domu na który przeniósł się ogień znajdowała się 80-letnia niepełnosprawna właścicielka. 

Policjanci pokonując liczne przeszkody oraz walcząc z dymem i wysoką temperaturą ewakuowali śpiącą i niczego nieświadomą 80-latkę.

Kolejną częścią dzisiejszego wydarzenia było ślubowanie ośmiorga przyjętych do służby funkcjonariuszy. Po wypowiedzeniu słów roty na sztandar KWP w Kielcach szef świętokrzyskich policjantów wręczył nowo przyjętym legitymacje, a z rąk wojewody młodzi adepci otrzymali spis zasad etyki zawodowej.

W czasie przeznaczonym na przemówienia Pani Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek gratulowała wszystkim medali i odznaczeń, zaznaczając przy tym wyjątkowość czasu, w jakim zostali uhonorowani bowiem w tym roku przypada setna rocznica powołania Policji Państwowej. Najlepsze życzenia wojewoda przekazywała również ślubującym dziś policjantom.

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak dziękował Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu za obecność i stałe wspieranie policjantów. Szef świętokrzyskich funkcjonariuszy gratulował wyróżnień policjantom, dziękował im za codzienną służbę i zaangażowanie.

Dzisiejszą uroczystość zwieńczyła defilada kompanii honorowej, a zakończył meldunek złożony przez dowódcę uroczystości.

Opr. AM

Źródło: KWP w Kielcach

 • ślubowanie i wręczenie odznaczenia dla policjantów
 • ślubowanie i wręczenie odznaczenia dla policjantów
 • ślubowanie i wręczenie odznaczenia dla policjantów
 • ślubowanie i wręczenie odznaczenia dla policjantów
 • ślubowanie i wręczenie odznaczenia dla policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i wręczenie odznaczenia dla policjantów
 • ślubowanie i wręczenie odznaczenia dla policjantów
 • ślubowanie i wręczenie odznaczenia dla policjantów
 • ślubowanie i wręczenie odznaczenia dla policjantów
 • ślubowanie i wręczenie odznaczenia dla policjantów
 • ślubowanie i wręczenie odznaczenia dla policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i wręczenie odznaczenia dla policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
 • ślubowanie i odznaczenia policjantów
Powrót na górę strony