Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmodernizowano budynek suwalskiej Policji

Data publikacji 16.09.2019

Przekazano do użytku suwalskim policjantom i pracownikom Policji budynek administracyjny i warsztatowy stacji obsługi pojazdów, przy ulicy Przytorowej w Suwałkach. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ponad 7 milionów złotych. Współfinansowana była ze środków unijnych.

Policjantom i pracownikom suwalskiej Policji uroczyście przekazano dzisiaj do użytku zmodernizowany budynek administracyjny i warsztatowy stacji obsługi pojazdów, przy ulicy Przytorowej w Suwałkach. Pomieszczenia zmieniły swoje oblicze. Prace remontowe, rozpoczęte w czerwcu 2018 roku, objęły między innymi docieplenie budynku, elewacji, dachu oraz wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. Zmodernizowano halę warsztatową. Powstała nowa myjnia i hala diagnostyczna. Pomieszczenia biurowe i socjalne stały się funkcjonalne i nowoczesne. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ponad 7 milionów złotych, z czego ponad 1 milion złotych, to dofinansowanie ze środków unijnych.

Zebranych, na dzisiejszej uroczystości, przywitał Komendant Miejski Policji w Suwałkach inspektor Adam Miezianko, który jednocześnie podziękował wszystkim, którzy zaangażowani byli w przebieg inwestycji.

Po okolicznościowych przemówieniach i poświęceniu obiektu nastąpiło symboliczne przekazanie klucza przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego specjaliście do spraw transportu. W dalszej kolejności przybyli goście mieli możliwość obejrzenia zmodernizowanych pomieszczeń.

Wydarzenie zaszczyciło wielu gości. Obecna była między innymi reprezentująca Komendanta Głównego Policji Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP - inspektor dr Małgorzata Borowik i Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, reprezentacji służb mundurowych i instytucji współpracujących z suwalską Policją oraz duchowieństwa.

(KWP w Białymstoku/dm)

 • przemówienie inspektora Adama Miezianko - Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach
 • nadinsp. Daniel Kołnierowicz - komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku
 • przemówienie nadinsp. Daniela Kołnierowicza - goście, policjanci i pracownicy KMP w Suwałkach zgromadzeni w warsztacie
 • modlitwa księży kapelanów
 • gratulacje - Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński
 • Sekretarz MSWiA Stanu Jarosław Zieliński
 • Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP - inspektor dr Małgorzata Borowik
 • pomieszczenie warsztatowe- kanał
 • pomieszczenie biurowe
 • plac przed warsztatami
 • pomieszczenie warsztatowe - myjnia
 • pomieszczenie warsztatowe - hala główna
 • policjanci KMP w Suwałkach
 • uczestnicy uroczystości - zdjęcie zbiorowe, szeroki plan
 • uczestnicy uroczystości - zdjęcie zbiorowe
Powrót na górę strony