Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce

Data publikacji 17.09.2019

W Sokółce odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce. W uroczystościach udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z zastępcami, przedstawiciele samorządów, instytucji oraz innych służb mundurowych, a także duchowieństwo i mieszkańcy.

Uroczysty apel odbył się na placu przy Parafii Św. Antoniego w Sokółce.

Dowódca uroczystości złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów i podniesieniu na maszt flagi państwowej, głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Sokółce nadkomisarz Słamowir Kołakowski, który po przywitaniu przybyłych na ceremonię gości i mieszkańców podkreślił, że nadanie sztandaru sokólskiej komendzie to wielki zaszczyt oraz uhonorowanie dotychczasowej trudnej i odpowiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa.

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru oraz symbolicznym wbiciu gwoździ honorowych, Mieczysław Pluta - syn białostockiego policjanta starszego posterunkowego Wojciecha Pluty, ofiary zbrodni katyńskiej pochowanego na cmentarzu w Miednoje - wbił gwóźdź pamiątkowy. Następnie ksiądz arcybiskup senior Edward Ozorowski, wspólnie z kapelanem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku księdzem mitratem Anatolem Konachem, poświęcili sztandar, a przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce Romuald Łanczkowski, przekazał sztandar w imieniu społeczności ziemi sokólskiej Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi Kamilowi Bracha. Zastępca szefa Policji wręczył sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Sokółce. W dalszej części odbyła się prezentacja sztandaru sokólskiej komendy przez poczet sztandarowy.

Sztandar nadany Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce jest symbolem najwyższych wartości, takich jak: Bóg, Honor i Ojczyzna. Przypomina również o tradycji, godności i o obowiązkach.

Uroczystość zakończyła się defiladą kompanii honorowej Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku.

Uroczyste nabożeństwa z okazji nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce zostały odprawione w Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego, w którym to mszę świętą koncelebrował ksiądz arcybiskup senior Edward Ozorowski, a także w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego. Nabożeństwu w Cerkwi przewodniczyli proboszcz ksiądz mitrat Włodzimierz Misiejuk oraz kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ksiądz mitrat Anatol Konach.

(KWP w Białymstoku / mw)

 • policjant składa meldunek, obok mężczyzna w czarnych okularach trzyma mikrofon, na przeciwko policjanta dwaj mężczyźni">
 • na pierwszym planie sztandar na stole pokrytym niebieskim suknem, w tle funkcjonariusze i inne osoby">
 • mężczyzna oddaje honory sztandarowi leżącemu na stole
 • mężczyzna w mundurze podczas ceremonii wbicia gwoździa honorowego">
 • mężczyzna w mundurze podczas dokonywania wpisu pamiątkowego">
 • mężczyzna w mundurze podczas ceremonii wbicia gwoździa">
 • na pierwszym planie sztandar leżący na stole, za nim księża dokonujący ceremonii poświęcenia">
 • ksiądz święcący sztandar">
 • mężczyzna w garniturze przekazuje sztandar mężczyźnie w mundurze">
 • policjant trzymający sztandar, przed nim inny policjant klęczący na jednym kolanie">
 • poczet sztandarowy na przeciwko policjanci oddający honor">
 • poczty sztandarowe maszerują, z boku zaproszeni na uroczystość goście
 • zdjęcie grupowe policjantów i innych osób">
 • policjanci i inne osoby w kościele, dowódca uroczystości z uniesiona szablą, za nim poczet sztandarowy
 • kapłani w szatach liturgicznych biorący udział we mszy w kościele, jeden z nich przemawia
Powrót na górę strony