Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści

Data publikacji 17.09.2019

W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się szkolenie zawodowe dla policjantów śląskiego garnizonu pn. „Zadania Policji w obszarze przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści”. Szkolenie poprowadził Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek. W warsztatach uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński.

Szkolenie zorganizował Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek. Uczestniczył w nim szef śląskiego garnizonu policji nadinsp. dr Krzysztof Justyński, mjr Roman Bednarek z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz nadkom. Magdalena Kroll z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Celem szkolenia zawodowego dla policjantów z jednostek terenowych oraz wydziałów KWP w Katowicach była wymiana poglądów, dobrych praktyk oraz doskonalenie umiejętności w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści.

W pierwszej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani m.in. ze skalą przestępstw z nienawiści na terenie naszego kraju oraz przykładami zdarzeń związanych z czynami popełnionymi z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych. W dalszej części szkolenia zwrócono uwagę na stereotypy i uprzedzenia, które mogą determinować życie osób z grupy dyskryminowanej. Dodatkowo przedstawiono dobre praktyki w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa popełnione na tle nienawiści. Przedsięwzięcie jest jednym z wielu działań edukacyjnych związanych ze ściganiem przestępstw motywowanych uprzedzeniami, jakie prowadzi Śląska Policja.

Powrót na górę strony