Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXX Rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Data publikacji 17.09.2019

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, 16 września 2019 r., rozpoczęło kolejną rotację Jednostki Specjalnej Polskiej Policji pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). W terminie 17-18 września policjanci XXX zmiany JSPP zastąpią wracających po dziewięciu miesiącach służby funkcjonariuszy XXIX zmiany JSPP. Jednostka składa się z 95 policjantów, wyselekcjonowanych podczas kilku etapów naboru i przeszkolonych w zakresie realizacji zadań w ramach kontyngentów policyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki miejsca pełnienia służby i zadań mandatowych misji.

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 16 września 2019 r. odbyło się uroczyste pożegnanie I tury policjantów XXX zmiany JSPP wylatujących do Kosowa. W uroczystości, z ramienia kierownictwa Policji wzięli udział: Komendant Główny Policji  gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół, p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Piotr Sochacki oraz Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP mł. insp. Rafał Zamrzycki.

Na uroczystej kolacji Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zwrócił uwagę na zadania i rolę funkcjonariuszy polskiej Policji w kształtowaniu stabilizacji i pokoju w rejonie Kosowa. Podkreślił dotychczasowe zaangażowanie i profesjonalizm, którym kierują się policjanci reprezentujący polską Policji na arenie międzynarodowej, życząc wytrwałości podczas wykonywania obowiązków służbowych i realizacji założonych planów. Ponadto zwrócił uwagę na zachowanie wysokich standardów oraz poszanowanie godności munduru policjantów, którzy będą reprezentować Polskę w strukturach Unii Europejskiej. Życzył wszystkim funkcjonariuszom spokojnej służby i bezpiecznego powrotu do grona najbliższych, po zakończeniu działań na terenie Kosowa.

Wylot policjantów XXX zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie z Wojskowego Portu Lotniczego w Warszawie w rejon działania misji podzielony został na II etapy:

- I etap w dniu 17 września 2019 r. (60 policjantów),

- II etap w dniu 18 września 2019 r. (35 policjantów).

Do zadań Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Kosowie należy m.in. pomoc przy rozwoju i wzmacnianiu wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomaganie lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjanci Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie są zaangażowani w następujące zadania: bezpośrednie zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez patrolowanie miejsc zagrożonych, w razie masowych naruszeń porządku i bezpieczeństwa działania w pododdziale zwartym oraz realizacja, na zlecenie władz misji i sądów, zatrzymań zbrodniarzy z czasów konfliktu w Kosowie. W celu sprostania tym obowiązkom, zgodnie z porozumieniami zawartymi z misją EULEX, polska Policja wystawiła do służby jednostkę zdolną do realizacji zadań zarówno z zakresu kontroli tłumu i zamieszek (CRC – Crowd and Riot Control), jak również z zakresu specjalnej taktyki uzbrojenia (SWAT – Special Weapon and Tactics).

W ramach Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Kosowie pełni służbę także 7 ekspertów policyjnych. Są to doświadczeni policjanci posiadający szczególną wiedzę lub/i umiejętności policyjne, biegle posługujący się językiem angielskim. Na misję do Kosowa zostali zgłoszeni spośród grupy funkcjonariuszy wyselekcjonowanych, przeszkolonych i przygotowanych przez Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP do pełnienia tego rodzaju służby poza granicami kraju. Finalnym etapem ich delegowania było pozytywne przejście procedury naboru prowadzonego przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (EEAS) – zajmującą się między innymi koordynacją działań Unii Europejskiej w zakresie misji pokojowych. Wartym odnotowania jest fakt, że insp. Cezary Luba, pełniący obecnie obowiązki Zastępcy Szefa Misji EULEX, z dniem 1 listopada 2019 roku formalnie obejmie niniejsze stanowisko.

Polscy policjanci stanowią największą liczebnie grupę wchodzącą w skład misji EULEX Kosowo. Za profesjonalizm i zaangażowanie w działaniach polscy policjanci otrzymują bardzo wysokie oceny od władz misji.

(BMWP KGP) 

  • komendant główny policji przyjmuje meldunek od policjanta po lewej stronie policjanci w szeregu
  • grupa policjantów stojąca w dwuszeregu z lewej strony komendanta główny policji
  • grupa policjantów pośrodku stoi komendant główny policji
  • grupa policjantów
  • policjanci ładują sprzęt na pokład samolotu transportowego
  • grupa policjantów na płycie lotniska w tle stoi samolot transportowy
Powrót na górę strony