Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogromna rola policjantów i pracowników wydziału zaopatrzenia w sprawnym funkcjonowaniu Policji

Data publikacji 18.09.2019

Na co dzień są niewidoczni, jednak bez nich śląska policja nie mogłaby skutecznie funkcjonować. Kupują wszystko, co jest potrzebne do służby: od papieru, przez umundurowanie i uzbrojenie, po energię elektryczną dla całego garnizonu. Tak funkcjonuje Wydział Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, najmniej znana komórka naszej formacji.

Logistycy pracują „w cieniu” policjantów z wydziałów, którzy na co dzień prowadzą medialne sprawy i działania. Jednak bez zaangażowania i ciężkiej pracy „zaopatrzeniowców” funkcjonariusze z wydziałów „roboczych” nie odnosiliby sukcesów. Bo logistycy dbają, aby policjanci mieli odpowiednie i skuteczne narzędzia do pracy.

W Wydziale Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej  Policji w Katowicach pracuje 111 osób.  Są to nie tylko policjanci i pracownicy korpusu służby cywilnej, ale też rusznikarze, magazynierzy i sprzątaczki. Jedna osoba pracuje na stanowisku sekretarki maszynistki. Naczelnikiem Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach jest nadkomisarz Sebastian Jarszak, który dba o właściwe funkcjonowanie wydziału. W zarządzaniu jednostką pomagają mu zastępcy: Iwona Skorupa oraz Danuta Raczyńska.

Wydział Zaopatrzenia zajmuje się zakupem i rozdysponowaniem ogromnych ilości sprzętu i wyposażenia w garnizonie śląskim. Część ma za zadanie chronić policjantów przed zagrożeniami, z jakimi spotykają się podczas służby. Przykładem jest blisko 900 szt. kamizelek kulo, odłamko, nożo i szpikulco-odpornych przekazanych w ostatnim czasie mundurowym, 850 szt. kamizelek odblaskowych, 195 tys. par rękawiczek nitrylowych oraz blisko 4 tys. szt. masek antysmogowych zakupionych dla policjantów. Część zakupionego sprzętu ma za zadanie ratować życie ludzkie. W ostatnich 2 latach zakupiono w tym celu m.in. 17 szt. automatycznych defibrylatorów AED, które trafiły do jednostek policji województwa śląskiego i są do dyspozycji potrzebujących 24h na dobę. Obecnie Wydział Zaopatrzenia prowadzi przetarg na zakup kolejnych 32 szt. tych specjalistycznych urządzeń.

Policjanci z Wydziału Zaopatrzenia zajmują się także zakwaterowaniem i wyżywieniem funkcjonariuszy biorących udział w policyjnych operacjach. Największymi wyzwaniami było zabezpieczenie wizyty Papieża Franciszka w Częstochowie oraz Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach.  

Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych dużej skali. Przykładem jest wszczęte w 2016 roku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, które przeprowadzono w sposób umożliwiający zakup energii w możliwie najkorzystniejszych cenach za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.

A to tylko niewielka część pracy, jaką wykonują pracownicy Wydziału. Policja realizuje wiele zadań, dlatego w ramach Wydziału Zaopatrzenia powołano kilka zespołów zadaniowych. I tak:

Zespół finansów,  który zajmuje się planowaniem, kontrolowaniem i rozliczaniem budżetu w zakresie mediów, techniki policyjnej, uzbrojenia, umundurowania, GMT oraz lecznictwa. Pracownicy zajmują się również zawieraniem umów na dostarczenie mediów dla całego garnizonu śląskiego.

Zespół uzbrojenia zaopatruje jednostki i komórki organizacyjne śląskiego garnizonu m.in. w specjalistyczny sprzęt uzbrojenia - począwszy od kajdanek jednorazowych, pałek szturmowych i teleskopowych, ochronników słuchu i wzroku, broni, amunicji i wszelakich środków przymusu bezpośredniego, na specjalistycznym sprzęcie kończąc.  Zespół uzbrojenia prowadzeni również ewidencję i wyposaża ponad 12 tys. funkcjonariuszy śląskiej Policji w sprzęt uzbrojenia. Codziennie współpracuje m.in. z sądami, prokuraturami, urzędami skarbowymi i miejskimi.

Zespół ds. techniki policyjnej ma za zadanie zaopatrywać policyjne jednostki garnizonu śląskiego w sprzęt techniki policyjnej. Policjanci mogą prawidłowo realizować nałożone zadania służbowe dzięki wyposażeniu w sprzęt foto i video, mierniki prędkości, urządzenia do badania zawartości narkotyków i alkoholu w organizmie.

Zespół ds. mundurowych zajmuje się zakupem wielorakiego asortymentu, począwszy od wyposażenia policjanta ,,od stóp do głowy’’. Oprócz zakupu mundurów Zespół zajmuje się wyposażeniem dla Kompanii Honorowej, pocztów sztandarowych, pomieszczeń dla osób zatrzymanych (materace, koce, pościel) oraz zakupem materiałów ochronnych BHP (ubrania robocze , środki higieny i czystości). 

Zespół gospodarki magazynowo-technicznej (GMT) realizuje zakupy największej ilości asortymentu. W skład zadań pracowników wchodzi m.in. zaopatrywanie i kompleksowe wyposażenie w meble, sprzęt kwaterunkowy i sanitarny nowo wybudowanych obiektów, jak również stałe, ciągłe doposażanie wszystkich obiektów oraz remontowanych komend czy posterunków Policji, a także zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero itp. Zespół GMT dokonuje również nadzoru nas zakupem psów i koni służbowym oraz kompleksowych usług związanymi z ich wyżywieniem i opieką weterynaryjną. 

Wkład Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach w służbę śląskich stróżów prawa jest nie do przecenienia. Bez pracy policjantów i pracowników cywilnych wydziału żadna komenda nie byłby w stanie samodzielnie funkcjonować. W XXI wieku bez podstawowych usług, od tych prozaicznych jak zakup papieru ksero, po dostawę mediów, funkcjonowanie olbrzymiej formacji mundurowej, jaką stanowi Policja, nie byłoby możliwe.

 

 • Wejście do budynku Wydziału Zaopatrzenia
 • Policjantka przy biurku w trakcie pracy
 • Wyposażenie policjantów. Widoczne skrzynki z uzbrojeniem
 • Wyposażenie policjantów. Widoczny policjant w magazynie uzbrojenia
 • Kobieta siedząca i czytająca dokument, w tle monitor komputera i dokumentacja
 • Wyposażenie policjantów. Widoczne saperki i siekiery
 • Wyposażenie policjantów. Widoczny policjant w magazynie uzbrojenia
 • pomieszczenie biurowe na pierwszym planie plecami policjant siedzący na przeciw kobiety
 • dwóch policjantów, jeden wydaje broń,a drugi ją pobiera
 • Wyposażenie policjantów. Widoczny broń służbowa oraz środki przymusu bezpośredniego
 • pomieszczenie biurowe, policjantka w trakcie pisania na klawiaturze komputera
 • pomieszczenie magazynu,na pierwszym planie ręka policjanta w mundurze, na drugim planie magazynierka wydająca umundurowanie
 • Wyposażenie policjantów. Widoczne regały z umundurowaniem
 • lista sprzętu, na niej naklejka ewidencyjna z kodem kreskowym
 • pomieszczenie biurowe, mężczyzna siedzi przy biurku z komputerem w ręku trzyma naklejkę ewidencyjną z kodem kreskowym
 • rampa magazynowa, paleta z papierem komputerowym - pracownicy ładują pudełka z papierem do samochodu dostawczego
 • warsztat rusznikarski - stanowisko kontroli broni - rusznikarz sprawdza od lupą część z pistoletu
Powrót na górę strony