Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wszechstronne doświadczenia młodych policjantów

Pierwsze służby w jednostkach terenowych mają za sobą młodzi policjanci ze słupskiej Szkoły Policji, którzy przebywają na szkoleniu zawodowym podstawowym. Swój wiedzę i umiejętności słuchacze mogli sprawdzić w jednostkach terenowych Policji między innymi na ulicach Koszalina i Słupska.

Adepci policyjnego rzemiosła uzbrojeni w wiedzę wyniesioną z murów policyjnej szkoły mieli możliwość pełnienia służby ze swoimi starszymi służbą koleżankami i kolegami. Słuchacze w trakcie służby patrolowej - pod okiem doświadczonych policjantów - mieli możliwość asystowania podczas takich czynności jak na przykład legitymowanie osób czy interwencje.

W czasie służb w terenie młodzi policjanci udzielali także pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, doprowadzali osoby pod wpływem alkoholu do izby wytrzeźwień, a także udzielali pomocy osobom bezdomnym.

W ramach jednej ze służb słuchacze jako pierwsi pojawili się na miejscu zdarzenia drogowego w Słupsku przy ulicy Jagiełły, gdzie na przejściu dla pieszych została potrącona młoda kobieta. Post. Maja Kozlowska (KPP Wągrowiec), post. Cezary Korzeniowski (KPP Szczecinek) i post. Damian Stępień (KMP Konin) udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanej dziewczynie, przeprowadzili wywiad medyczny i założyli opatrunek na krwawiącą ranę głowy, a następnie monitorowali jej stan zdrowia do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego zapewniając między innymi wsparcie psychiczne.

W ramach profilaktyki i kreowania pozytywnego wizerunku policjanta, który zawsze służy pomocą, słuchacze spotykali się z uczniami w szkołach wiejskich na terenie gminy Kobylnica. Jak wynikało z opinii nauczycieli i starszych służbą kolegów, młodzi policjanci wykazali się dobrą znajomością prezentowanych przez siebie treści, za co otrzymali podziękowania od dyrektorów placówek oświatowych.

Szerokie spektrum działań, które podejmowali młodzi policjanci, pozwoliło bardzo wszechstronnie zweryfikować dotychczasową wiedzę i umiejętności. Był to również przedsmak tego, co już za chwilę, będzie ich chlebem powszednim podczas służby w terenie.

 • Słuchacze w czasie interwencji wobec osób bezdomnych.
 • Rozmowa policjantów z bezdomnymi.
 • W trakcie konwojowania osoby zatrzymanej.
 • Doprowadzenie do izby wytrzeźwień.
 • Policjanci z osobą zatrzymaną w Izbie Wytrzeźwień.
 • Udzielanie pomocy przy ulicy Jagiełły w Słupsku przez policjantów.
 • Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku udzielają pomocy osiemnastolatce.
 • Przyjazd zespołu ratownictwa medycznego.
 • Na miejscu potrącenia osiemnastolatki.
 • Zajęcia z uczniami szkołach powiatu słupskiego.
 • Zajęcia z uczniami szkołach powiatu słupskiego.
Powrót na górę strony