Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najlepszy dyżurny pracuje w Ostrołęce

Data publikacji 18.09.2019

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zakończyły się eliminacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji. Konkurs składał się z trzech etapów. Najlepszym dyżurnym okazał się podkom. Robert Stypiński, który na co dzień służy w KMP w Ostrołęce. Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez funkcjonariuszy Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Etap I turnieju przeprowadzony został w siedzibach komend miejskich i powiatowych w czerwcu. Do testu przystąpiło 226 funkcjonariuszy: dyżurni, zastępcy dyżurnego, pomocnicy dyżurnych komend miejskich/powiatowych Policji oraz dyżurni komisariatów Policji. Test składał się z 40 pytań z 4 odpowiedziami, z których tylko jedna była prawidłowa. Na podstawie osiągniętych wyników wyłoniono przedstawicieli jednostek do drugiego etapu turnieju.

Etap II turnieju przeprowadzony został już w KWP zs. w Radomiu we wrześniu. Przystąpiło do niego 44 obsady funkcjonariuszy stanowisk kierowania. Konkurencja polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań z zakresu wiedzy ogólnopolicyjnej. Spośród uczestników na podstawie osiągniętych wyników wyłoniono 6 finalistów.

Etap III turnieju - odbył się dzisiaj w KWP zs. w Radomiu. Podczas finału przeprowadzony został sprawdzian praktyczny polegający na: symulacji pracy na Stanowisku Kierowania; obsłudze środków łączności przewodowej i bezprzewodowej; obsłudze Systemu Wspomagania Dowodzenia, systemów informatycznych na Stanowisku Kierowania, sposobie przekazywania/przesyłania informacji. Policjanci w tej konkurencji wykazali się profesjonalnym działaniem, dużą znajomością procedur policyjnych, przepisów prawnych oraz umiejętnością zbierania i wartościowania informacji o zdarzeniu.

Klasyfikacja końcowa eliminacji wojewódzkich do Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji przedstawia się następująco. Pierwsze miejsce zajął podkom. Robert Stypiński z KMP w Ostrołęce, drugie - podkom. Michał Księżopolski z KMP w Siedlcach, a trzecie podkom. Artur Leszczyński z KPP w Kozienicach.

Turniej był formą doskonalenia umiejętności zdecydowanej i zgodnej z procedurami realizacji zadań dyżurnego jednostki Policji. Pozwolił na sprawdzenie i poszerzenie wiedzy zawodowej oraz obowiązujących przepisów prawnych przez dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji, co niewątpliwie ma bezpośredni wpływ na podniesienie jakości obsługi interesantów.

Po zakończeniu eliminacji odbyła się uroczysta zbiórka w Sali Tradycji KWP zs. w Radomiu, podczas której p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Dariusz Krzesicki wspólnie z Zastępcą Naczelnika Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu podinsp. Michałem Pawlińskim pogratulował wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników. Trzem najlepszym funkcjonariuszom służby dyżurnej wręczył puchary oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali dyplomy pamiątkowe, a dla trzech najlepszych funkcjonariuszy przewidziane zostały również nagrody finansowe.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce podkom. Robert Stypiński - będzie reprezentował garnizon mazowiecki podczas Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji organizowanych w Szkole Policji w Katowicach w dniach 28-29 listopada.

Autor: kom. Paweł Kryczka

Powrót na górę strony