Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysty apel z okazji 79. rocznicy zbrodni katyńskiej i ustanowienia Krzyża Martyrologicznego przy Obelisku w Hołdzie Pomordowanym Policjantom II RP

Data publikacji 18.09.2019

17 września 2019 roku na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbył się uroczysty apel z okazji 79. rocznicy zbrodni katyńskiej i ustanowienia Krzyża Martyrologicznego przy Obelisku w hołdzie pomordowanym policjantom II RP.

W apelu wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, nadinsp. Krzysztof Pobuta wraz ze swoimi zastępcami, kierownictwo komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu małopolskiego, przedstawiciele związków zawodowych Policji a także emerytowani generałowie Policji: gen. insp. w st. spocz. Antoni Kowalczyk, nadinsp. w st. spocz. Jan Lach, nadinsp. w st. spocz. Andrzej Rokita. Komendę  Główną Policji reprezentował Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji nadkom. Krzysztof Musielak. Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

W ceremonii uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in.: Poseł na Sejm RP Małgorzata Wasserman, Poseł na Sejm RP Ireneusz Raś, Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, przedstawiciele duchowieństwa w tym Arcybiskup Marek Jędraszewski oraz ksiądz dr Paweł Mielecki – kapelan małopolskich policjantów. Wśród zgromadzonych byli także członkowie Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 roku" i środowisk kombatanckich, a także uczniowie klas mundurowych XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie wraz z pocztem sztandarowym szkoły.

Uroczysty apel poprzedziło wystawienie posterunków honorowych pod obeliskiem oraz wprowadzenie pododdziałów i pocztów standardowych. Apel rozpoczął się od meldunku złożonego wojewodzie małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi, po którym odegrano hymn RP i podniesiono flagę państwową. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Krzysztof Pobuta przywitał przybyłych gości, a nadkom. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP odczytał list Komendanta Głównego Policji skierowany do uczestników uroczystości.

Następnie policjant kompani honorowej nadkom. Krzysztof Dulewicz, w asyście Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Krzysztofa Pobuty, Przewodniczącej Krakowskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” Pani Grażyny Tęczar oraz kapelana małopolskich policjantów księdza dra Pawła Mieleckiego, dokonał przeniesienia urny z ziemią z Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, z miejsca dotychczasowego przechowywania i złożenia jej pod obeliskiem.

Arcybiskup Marek Jędraszewski odmówił modlitwę w intencji zamordowanych policjantów i poświęcił Krzyż Martyrologiczny. Kolejnym punktem uroczystości był apel pamięci, podczas którego oddano salwy honorowe. Po złożeniu wieńców, przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości.

Apel z okazji 79. rocznicy zbrodni katyńskiej i ustanowienia Krzyża Martyrologicznego przy Obelisku w Hołdzie Pomordowanym Policjantom II RP został zakończony złożeniem meldunku wojewodzie małopolskiemu.

Krzyż Martyrologiczny ustanowiono z inicjatywy Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”. Całość przedsięwzięcia została sfinansowana przez podmioty zewnętrze ze środków pozyskanych przez Stowarzyszanie Prewencji Kryminalnej im. Marka Woźniczki.

Uroczystym obchodom 79. rocznicy zbrodni katyńskiej towarzyszą dwie wystawy zaprezentowane w holu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jedna, przygotowana przez krakowski oddział IPN-u dedykowana jest funkcjonariuszom Policji Państwowej, a druga, przygotowana przez Wydział Prezydialny Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, poświęcona została pomordowanym policjantom II RP.

( KWP w Krakowie / js )

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 17.62 MB)

Powrót na górę strony