Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Akademia Policji w Bukareszcie nowym partnerem WSPol

Data publikacji 19.09.2019

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie mając na uwadze nieustanny rozwój m.in. w zakresie edukacji, wymiany kadry oraz studentów zawarła umowę o współpracy z Akademią Policji „Alexandru Ioan Cuza” w Bukareszcie. Okoliczności zawarcia umowy były wyjątkowe, ponieważ Komendant-Rektor WSPol insp. dr hab. Marek Fałdowski podpisał ją w trakcie polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych.

18 września 2019 r. w Bukareszcie, w ramach polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych, zostało zawarte dwustronne porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Akademią Policji „Alexandru Ioan Cuza” w Bukareszcie. W imieniu naszej Uczelni podpis złożył Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski, natomiast po stronie rumuńskiej Uczelni – Rektor Akademii Policji „Alexandru Ioan Cuza” Police chief commissioner dr Veronica Stoica. W ramach przyszłej współpracy obie uczelnie zadeklarowały chęć realizacji m.in. wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie bieżącej problematyki policyjnej, wymiany studentów w celu ich udziału w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, naukowym i badawczym, wzajemnej pomocy w zdobywaniu, rozwijaniu i wymianie doświadczeń oraz materiałów niezbędnych do planowania i organizowania szkoleń, jak również do realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturowym i sportowym.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną policyjną szkołą oficerską w kraju. Prowadzone są w niej zarówno kursy podstawowe, szkolenia oficerskie, a także specjalistyczne kursy doskonalenia zawodowego. Uczelnia prowadzi studia wyższe I i II stopnia na kierunkach „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, „Kryminologia” oraz nowy kierunek „Nauka o Policji”. Rocznie w Szkole Policyjnej kształci się – we wszystkich formach blisko 10 tysięcy osób.

(WSPol w Szczytnie / js)

Powrót na górę strony