Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzieciaki odkrywają bezpieczeństwo

Z kilkoma tysiącami uczniów klas II szkół podstawowych spotkają się tej jesieni wykładowcy ze Szkoły Policji w Słupsku. Jest to coroczna edycja lekcji realizowanych w szkołach w ramach autorskiego programu "Odkrywamy bezpieczeństwo".

Podczas zajęć policjanci przedstawiają maluchom zasady poruszania się po drodze oraz zwracają uwagę na czyhające na nich tam niebezpieczeństwa. Przypominają drugoklasistom, jak należy przechodzić przez jezdnię, jak chodzić po chodniku, a także jak zachowywać się na przystanku autobusowym.
Łącznie w spotkaniach udział weźmie kilka tysięcy uczniów klas drugich szkół podstawowych z samego miasta oraz z podstawówek z gmin graniczących z miastem.

Spotkania z dziećmi są okazją do wymiany spostrzeżeń odnośnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które powinni zapewniać rodzice czy opiekunowie podczas przewożenia ich w pojazdach. Pomimo początkowego etapu edukacji w zakresie ruchu drogowego dzieci wykazują ogromne zainteresowanie ogólnie pojętym bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Program cieszy się wśród dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli dużym zainteresowaniem. Mamy także nadzieję, iż przyczynia się do zwiększenia trendu na bezpieczeństwo, który jest najważniejszym aspektem realizowanych zadań policjantów wobec najmłodszych.

Program prewencyjny "Odkrywamy bezpieczeństwo" jest realizowany już kilkanaście lat. Jego autorem jest mł.insp. w st. spocz. Czesław Purowski - były wykładowca słupskiej Szkoły Policji. Główny cel działań to propagowanie właściwych zachowań na drodze oraz przypominanie przepisów kodeksu drogowego. Jest to konieczne szczególnie w odniesieniu do dzieci, które  - również w okresie jesienno-zimowym – także same korzystają z drogi stając się najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego.

  • Wykładowca Szkoły Policji podczas zajęć z dziećmi.
  • Dzieciaki po zakończonych zajęciach.
  • Dzieci kolorują malowanki.
  • Zajęcia z policjantką były bardzo ciekawe.
  • Temat kolorowanek był związany z bezpieczeństwem na drodze.
  • Dzieciaki z satysfakcją wykonały rysunki.
  • Uczniowie dostali też odblaskowe opaski.
  • Prezentacja opasek odblaskowych.
  • Podsumowanie i zakończenie lekcji z policjantką.
Powrót na górę strony