Aktualności

Pamiętamy!

Data publikacji 22.09.2023

Nasz Kolega nadkomisarz Dariusz Mironów zmarł 17 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

NADKOMISARZ DARIUSZ MIRONÓW
ur. 1971 r. - zm. 2006 r.
Specjalista Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji

Służbę w Policji rozpoczął 20 lutego 1991 r. na stanowisku aplikanta kompanii patrolowo-interwencyjnej Komendy Rejonowej Policji we Wrocławiu. Zajmował kolejno stanowiska: policjanta kompanii patrolowo-interwencyjnej, asystenta i starszego asystenta, młodszego specjalisty wydziału ds. przestępczości gospodarczej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, specjalisty zespołu dw. z korupcją, dw. z przestępczością gospodarczą, specjalisty dw. z przestępczością bankową i praniem pieniędzy wydziału dw. z przestępczością gospodarczą, p.o. kierownika sekcji dw. z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, od 7 grudnia 2004 r. - specjalisty zespołu „B” zarządu XXII we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego KGP, od 1 listopada 2005 r. - specjalisty wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego KGP.

W trakcie służby sukcesywnie podwyższał swoje kwalifikacje. W 1995 r. ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł magistra, a następnie w 1999 r. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, uzyskując mianowanie na pierwszy stopień oficerski - podkomisarza Policji.

Wykonując obowiązki służbowe, nadkomisarz Dariusz Mironów wykazywał profesjonalizm i zaangażowanie. Odważny i zdecydowany w działaniach na rzecz zwalczania przestępczości gospodarczej, a także sumienny i koleżeński.

22 września 2006 r. nadkomisarz Dariusz Mironów, w trakcie rozgrywek sportowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu na stadionie MOSiR we Wrocławiu, doznał zawału serca, w wyniku którego zmarł.

(KGP / js)

Powrót na górę strony