Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że można zostać policjantem przy braku zdanej matury, ale z posiadanym wykształceniem średnim?

Data publikacji 22.09.2019

Czy można zostać policjantem przy braku zdanej matury, ale z posiadanym wykształceniem średnim?

Według Ustawy o Policji służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną  i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Wobec powyższego nie ma przeciwwskazań do przystąpienia do procedury doboru do służby w Policji osób posiadających wykształcenie średnie bez matury.

Chcesz wykonywać ciekawy zawód? Czekamy na Ciebie!

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony