Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci spotkali się z seniorami w placówkach ZUS

Data publikacji 20.09.2019

W dniach 16, 18 i 20 września br. w ramach inicjatywy zorganizowanej przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, odbyły się spotkania policyjnych profilaktyków i dzielnicowych z seniorami. Do rozmów z mieszkańcami na tematy związane z bezpieczeństwem dochodzi często przy okazji różnych debat czy akcji profilaktycznych skierowanych do określonych grup odbiorców. Wyróżnikiem spotkań, które odbyły się w ostatnich dniach są miejsca, w których zorganizowano policyjne punkty konsultacyjne były to placówki ZUS. Policjanci rozmawiali tam z zainteresowanymi, omawiając różnego rodzaju zagrożenia, kładąc główny akcent na problematykę związaną z oszustwami metodą "na wnuczka" oraz "na policjanta" na szkodę seniorów.

Dzięki prowadzonym przez instytucje i służby działaniom oraz akcjom prewencyjnym na rzecz bezpieczeństwa osób starszych, coraz częściej udaje się udaremnić próby wyłudzeń oraz kradzieży na szkodę seniorów. Chcąc dotrzeć z informacjami o zagrożeniach i sposobach unikania ich skutków do jak największej liczby seniorów, policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wyszli z inicjatywą polegającą na okresowym funkcjonowaniu punktów konsultacyjnych w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W dniach 16, 18 i 20 września br. w każdej placówce ZUS obecny był policyjny profilaktyk wraz z dzielnicowym, którzy rozmawiali z odwiedzającymi urząd petentami przede wszystkim o problematyce związanej z przestępstwami na tzw. "wnuczka" oraz "policjanta", a także o nurtujących ich problemach niekoniecznie wymagających zgłoszeń czy wizyty w komisariacie. Funkcjonowanie punktów konsultacyjnych z udziałem funkcjonariuszy było również doskonałą okazją dla Policji, by być może zdiagnozować nowe problemy związane z bezpieczeństwem, z jakimi borykają się seniorzy.

Działania oparte były o porozumienie zawarte między Komendantem Głównym Policji, a Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli. Funkcjonowanie punktów konsultacyjnych jest elementem akcji profilaktycznej pn. ”Porozmawiaj w ZUS-ie o bezpieczeństwie” w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego „Wzorowy Senior”, którego celem jest ograniczenie przestępstw powszechnych, w tym głównie na seniorach, edukacja z zakresu odpowiedzialności prawnej, prawidłowe zabezpieczenie własnego mienia oraz sposób postępowania w określonych sytuacjach zagrożenia.

( KWP we Wrocławiu / js )

  • Policjanci rozmawiają o zagrożeniach z seniorką
  • Policjanci rozmawiają o zagrożeniach z seniorką
  • Policjanci rozmawiają o zagrożeniach z seniorką
  • Policjanci rozmawiają o zagrożeniach z seniorką
  • seniorzy przy stoliku z policjantami
  • Policjant rozmawia z seniorem na tematy bezpieczeństwa
  • Stoisko policjantów

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.41 MB)

Powrót na górę strony