Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrolujemy przewożone odpady na pograniczu polsko – czeskim

Data publikacji 21.09.2019

Na terenie całego kraju trwa akcja DEMETER V, która jest koordynowana przez Departament Ceł Ministerstwa Finansów. W działaniach uczestniczą również funkcjonariusze z Prudnika. Policjanci ruchu drogowego wspólnie z funkcjonariuszami krajowej administracji skarbowej prowadzili na pograniczu polsko – czeskim kontrole legalności przewożenia odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku.

Prudniccy policjanci ruchu drogowego po raz kolejny prowadzili kontrole pojazdów przewożące nieczystości w ramach działań DEMETER V. Mundurowi wspólnie z funkcjonariuszami krajowej administracji skarbowej sprawdzali ciężarówki przejeżdżające przez teren powiatu. Celem akcji, którego koordynatorem jest Departament Ceł Ministerstwa Finansów jest kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów.

Funkcjonariusze przede wszystkim kontrolowali pojazdy ciężarowe przewożące nieczystości. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na sposób załadunku odpadów, oznakowanie pojazdu, a także na zgodność ich zawartości z dokumentacją przewozową. Policjanci sprawdzali również stan techniczny kontrolowanych pojazdów, uprawnienia kierowców oraz trzeźwości.

Funkcjonariusze w trakcie działań skontrolowali kilkanaście ciężarówek, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości. Nie były to jednak ostatnie tego typu działani i będą one kontynuowane w przyszłości.

(KWP w Opolu)

  • Funkcjonariusze Policji i ITD podczas kontroli drogowych pojazdów ciężarowych
  • Funkcjonariusze Policji i ITD podczas kontroli drogowych pojazdów ciężarowych
  • Funkcjonariusze Policji i ITD podczas kontroli drogowych pojazdów ciężarowych
Powrót na górę strony