Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Specjaliści w "zielonej taktyce"

Kolejna grupa policjantów i wykładowców pełniących na co dzień służbę w oddziałach i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji zakończyła szkolenie z zakresu taktyki poruszania się Policji w terenie otwartym oraz działań pościgowych. Jest to szkolenie realizowane we współpracy Głównego Sztabu Policji KGP ze Szkołą Policji w Słupsku.

Cała seria szkoleń prowadzonych w Słupsku odbywa się w ramach projektu pn. „Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych” (PL/2018/PR/0059), który współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W słupskiej Szkole Policji przeprowadzono już w tym roku 12 edycji tego rodzaju szkoleń z zakresu zielonej taktyki dla funkcjonariuszy oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji. Jest to jedyne szkolenie realizowane przez polską Policję, podczas którego policjanci doskonalą umiejętności  posługiwania się mapą, busolą oraz protraktorem jak również poznają budowę, obsługę i możliwości nowoczesnych urządzeń takich jak kamery termowizyjne czy noktowizory.
W trakcie kursu jego uczestnicy korzystali ze specjalnie opracowanego na ten kurs  podręcznika pn. „Działania pościgowe i poszukiwawcze Policji” a podczas zajęć praktycznych realizowanych w terenie leśnym wykorzystywali nabytą wiedzę realizując zadania zarówno w porze dziennej jak i nocnej.

W podsumowaniu ostatniej edycji szkolenia wziął udział kierownik projektu - mł. insp. Paweł Pinda z Głównego Sztabu Policji KGP, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę policjantów i pracowników cywilnych Szkoły Policji w Słupsku, którzy nie tylko organizują kursy z zielonej taktyki w swojej szkole, ale również aktywnie uczestniczą w innych przedsięwzięciach realizowanych przez Policję w ramach projektu; na przykład poprzez stworzenie podręcznika na potrzeby tego szkolenia, czy też pomoc w przeprowadzeniu ćwiczeń dowódczo-sztabowych organizowanych na poligonach wojskowych.

Zajęcia w terenie

 

 • Policjanci na drodze w lesie.
 • Policjant z busolą na drodze.
 • Policjanci na leśnej polanie.
 • Tyraliera w terenie leśnym.
 • Policjanci w lesie z bronią długą.
 • Policjant opiera karabin o pień drzewa.

Zajęcia sztabowe

 

 • Praca w pomieszczeniu z busolą.
 • Policjant sprawa punkty orientacyjne na mapie.
 • Wyznaczanie azymutu na mapie za pomocą busoli.
 • Mapy, na których pracują policjanci.
 • Policjanci podczas pracy z mapą i kompasem.
 • W trakcie zajęć sztabowych.

Zakończenie szkolenia

 

 • Zakończenie szkolenia i wręczenie świadectw.
 • Uczestnicy szkolenia podczas rozdania świadectw.
 • Policjanci z oddziałów prewencji policji, którzy uczestniczyli w szkoleniu.
 • Wręczenie świadectw absolwentom.
 • Zakończenie szkolenia, po wręczeniu świadectw.
 • Wspólne zdjęcia na schodach przed głównym budynkiem dydaktycznym.

 

Powrót na górę strony