Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowych policjantów

Data publikacji 23.09.2019

56 nowych policjantów zasiliło szeregi garnizonu zachodniopomorskiego. Dzisiaj odbyło się uroczyste ślubowanie, które przyjął Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jacek Cegieła. Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami kurs przygotowawczy, po którym rozpoczną służbę w jednostkach zachodniopomorskiego garnizonu Policji.

Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której ślubowali nowo przyjęci funkcjonariusze Policji.

Policjantów przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp.Jacek Cegieła, podkreślając jak trudna i odpowiedzialna jest to służba. Życzył wszystkim funkcjonariuszom sukcesów zawodowych oraz szybkich awansów. Natomiast rodzinom nowych stróżów prawa życzył wytrwałości i zrozumienia dla trudów tego zawodu.
Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych naszego garnizonu i tam pełnić będą dalszą służbę.


Przy tej okazji przypominamy - SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystający z pełni praw publicznych,

 • posiadający, co najmniej średnie wykształcenie,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 • Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz we wszystkich komendach powiatowych i miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego ( z wyłączeniem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie).
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/praca-sluzby-mundurowe


 

Zespół prasowy KWP w Szczecinie

 • Składanie przysięgi przy sztandarze
 • przysięga
 • na dziedzińcu KWP w Szczecinie
 • wręczenie aktów mianowania
 • wręczenie aktów mianowania
Powrót na górę strony