Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Młodzi policjanci dzielą się własną krwią

Oddali już ponad 300 litrów krwi na 100-lecie Policji - policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku chcą jeszcze przynajmniej raz, kolejnymi 100 litrami uczcić jubileusz powołania naszej formacji. Szanse na to mają bardzo duże.

Tak duże zainteresowanie honorowym krwiodawstwem nie jest przypadkowe. Wielu młodych ludzi przed wstąpieniem do policyjnej formacji udzielało się aktywnie w ramach działań wolontaryjnych. Teraz, już jako policjanci, dalej chcą służyć bezinteresownie innym.
Policyjne donacje są tym cenniejsze, że wśród osób oddających krew, wiele robi to po raz pierwszy w życiu. Pewna doza niepokoju bardzo szybko ustępuje miejsca satysfakcji, że w taki właśnie sposób można pomóc innym, a czasami być może również uratować życie.

Honorowe oddawanie krwi przez policjantów jest wpisane w etos służby, której powołaniem jest służba społeczeństwu zgodnie z hasłem „Pomagamy i chronimy”. Młodzi policjanci już zapowiadają, że kolejne 100 litrów krwi na jubileusz 100-lecia Policji może być oddane jeszcze w tym roku.
Całość działań koordynują członkowie policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy słupskiej Szkole Policji, to między innymi dzięki ich pogadankom, honorowe krwiodawstwo jest tak popularne wśród policyjnej młodzieży.

W trakcie ostatniego zbiorowego wyjścia zebrano 13 litrów krwi.

Łącznie w tym roku policjanci słupskiej Szkoły Policji oddali już:
318,719 litra krwi
3,790 litra osocza
1,960 litra płytek krwi

  • Policjantka ze Szkoły Policji w trakcie oddawania krwi.
  • Policjant w trakcie oddawania krwi.
  • Krew oddaje słuchacz szkolenia zawodowego podstawowego.
  • Policjantka oddaje krew z prawej ręki.
  • Krew oddaje policjant przebywający w słupskiej Szkole Policji na szkoleniu zawodowym podstawowym.
  • Satysfakcja z oddawania krwi.
Powrót na górę strony