Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Śląskiej Policji i KAS na temat współpracy w zwalczaniu przestępczości podatkowej

Data publikacji 25.09.2019

W katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się konferencja dotycząca przestępczości podatkowej pod nazwą "Systemowe zwalczanie oszustw podatkowych w celu zabezpieczenia dochodów budżetu państwa". Organizatorem spotkania był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyło blisko 350 osób reprezentujących policję, prokuraturę i Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach oraz inne służby i instytucje zaangażowane w zwalczanie przestępczości podatkowej.

20 września 2019 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się konferencja dotycząca wymiany doświadczeń i efektów współpracy służb zwalczających przestępczość gospodarcza i podatkową. Organizatorem spotkania był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. W konferencji uczestniczyło blisko 350 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Finansów, funkcjonariusze śląskiej policji z wydziałów zwalczania przestępczości gospodarczej, prokuratorzy okręgowi i rejonowi, naczelnicy urzędów skarbowych, pracownicy i funkcjonariusze z pionów kontroli i orzecznictwa śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej w Katowicach. Konferencję otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak oraz Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej Michał Korszun.

Tematyka konferencji obejmowała m.in. zasady prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa związane z wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT i innych uszczupleń podatkowych, analizę materiału dowodowego w modelowej karuzeli podatkowej, analizę orzecznictwa sądowego i inne zjawiska gospodarcze towarzyszące oszustwom podatkowym i nadużyciom prawa.

Straty budżetu państwa z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych pobieranych przez organy KAS wynikają m.in. z działań zorganizowanych grup przestępczych. Dopuszczają się one oszustw karuzelowych, przemytu towarów, agresywnej optymalizacji podatkowej, nierejestrowania przez podatników i przedsiębiorców oraz nieujawniania do opodatkowania źródeł przychodów.

Reforma KAS przyczyniła się do zwalczania przestępstw podatkowych. Usprawnione metody działania - możliwość wszczęcia kontroli bez zapowiedzi, policyjne uprawnienia, prawo do działania na terenie całego kraju bez potrzeby uzyskiwania specjalnych upoważnień, wprowadzenie narzędzi w postaci SENT, MPP, STIR - ułatwiają walkę z przestępczością podatkową. Dla poprawy skuteczności zwalczania oszustw między innymi w zakresie wystawiania fikcyjnych faktur i powstawania karuzel podatkowych, konieczne jest współdziałanie i pogłębienie współpracy między służbami, organami i instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości. Efektywne typowanie podmiotów do kontroli oraz prowadzenie kontroli z wykorzystaniem technik informatycznych, niezwłoczne podejmowanie postępowań karno-skarbowych wobec sprawców nadużyć i skuteczne egzekwowanie kar w sposób znaczący wpłyną na poprawę skuteczności zwalczania oszustw podatkowych. Dzięki temu w pierwszym półroczu 2017 roku Ministerstwo Finansów zanotowało wzrost dochodów z tytułu podatku VAT o 17 574 mln zł. Wprowadzone rozwiązania w pierwszym półroczu 2017 roku ograniczyły skalę nadużyć oraz skutecznie wpłynęły na poprawę ściągalności podatku VAT.

  • Uczestnicy konferencji siedzący na auli
  • Teczka z materiałami szkoleniowymi i agendą
  • Insp. Mariusz Krzystyniak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wita się z prelegentami
  • Uczestnicy konferencji wysłuchujący wykładu prelegenta
  • Banner Krajowej Administracji Skarbowej
  • Uczestnicy konferencji przeglądają program wydarzenia
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak wita uczestników konferencji
  • Prelegenci konferencji siedzący przy stole prezydialnym
  • Prelegent wygłasza wykład
Powrót na górę strony