Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„...Służyć wiernie narodowi...” nowi policjanci w lubuskiej Policji

Data publikacji 25.09.2019

Szeregi lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. 13 nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Już za kilka dni rozpoczną szkolenie podstawowe, by po jego ukończeniu skutecznie i profesjonalnie służyć społeczeństwu.

Wśród 13 nowo przyjętych policjantów są cztery kobiety. To policjanci, którzy po szkoleniu podstawowym w Pile trafią do Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wlkp., Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Strzelcach Krajeńskich, Wschowie oraz Żarach. Słowa przysięgi wypowiadali z dumą, ale i z dużym wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wielu z nich wydarzenie to było zwieńczeniem wielomiesięcznych starań i spełnieniem zawodowych marzeń.

Uroczystość odbyła się w obecności Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Heleny Michalak - gospodarza dzisiejszej uroczystości oraz jej zastępców, Kapelana lubuskiej Policji - księdza kanonika Jerzego Piaseckiego, kadry kierowniczej garnizonu lubuskiego, rodzin nowo przyjętych policjantów oraz policjantów wyróżnionych medalami Prezydenta RP.

Szefowa lubuskich stróżów prawa nadinsp. Helena Michalak zwróciła się do policyjnych adeptów słowami: „...Rok 2019 jest dla całej policyjnej formacji rokiem wyjątkowym. 24 lipca obchodziliśmy jubileusz 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej. Na przestrzeni tych 100 lat zmieniło się wiele, a właściwie wszystko. Jednak to, co pozostało niezmienne to znaczenie słowa SŁUŻBA. Dziś, podobnie jak w 1919 roku, rozumiemy ją jako poświęcenie, posłannictwo i misję. Uroczystość ślubowania jest zatem świadomą i dobrowolną deklaracją podjęcia służby. Jest przypieczętowaniem życiowego wyboru, a zarazem momentem wejścia do policyjnej społeczności”.

Ale dzisiejsza, 25.09.2019 r., uroczystość była wydarzeniem szczególnym nie tylko ze względu na przyjęcie nowych policjantów, którzy wypowiedzieli słowa roty i rozpoczęli służbę w lubuskiej Policji. Wręczono bowiem wyjątkowe wyróżnienia – nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medale za Długoletnią Służbę” oraz przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki „Zasłużony Policjant” i „Medale za Zasługi dla Policji”. Wyróżnienia, którymi dziś uhonorowano 12 lubuskich policjantów oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z lubuską Policją, są wyrazem uznania dla służby i pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego.„Medalami za Zasługi dla Policji” uhonorowani zostali: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. Mariusz Potocki oraz pełniący obowiązki Komendanta Regionalnego Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze Grzegorz Ławrynowicz.

Młodzi policjanci niebawem rozpoczną szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do pełnienia służby policyjnej. W Szkole Policji w Pile spędzą najbliższe sześć miesięcy. Po powrocie będą pełnić służbę w swoich jednostkach macierzystych.

(KWP w Gorzowie Wlkp / js)

 

 

  • Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp.
  • sztandar i ślubujący policjanci
  • medale
  • kadra kierownicza lubuskiej Policji
  • policjanci przyjęci do słuzby
  • policjanci przyjęci do służby
  • policjanci przyjęci do lubuskiej Policji podczas ślubowania
  • wręczenie nagród przez Wojewodę Lubuskiego
  • nadinsp. Helena Michalak wręcza medale wyróżnionym policjantom
Powrót na górę strony