Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lublin: Oddawali krew, by ratować ludzkie życie

Data publikacji 25.09.2019

Dziś lubelscy policjanci oddawali to, co najcenniejsze - swoją krew potrzebną dla ratowania życia drugiego człowieka. Akcja krwiodawstwa odbyła się w budynku KMP w Lublinie. Została zorganizowana przez Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie nadkom. Sławomira Władę oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów.

Policjant oddaje krew.

Policjanci podczas codziennej służby spotykają się z sytuacjami, w których życie ludzkie często bywa zagrożone. Niejednokrotnie pracują na miejscu wypadków drogowych, w których ranni są ich uczestnicy. Liczy się wtedy każda minuta, by uratować ich życie. Często potrzebna jest krew. Policjanci mając tego świadomość cyklicznie uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa.

Kobieta oddaje krew.

Tak było też i dzisiaj. Od godziny 9:00 w budynku Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przy ul. Północnej 3 odbyła się akcja krwiodawstwa. Organizatorem akcji był Komendant Miejski Policji w Lublinie, Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów KMP w Lublinie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Policjant oddaje krew.

Policjantki, pracownicy cywilni i policjanci, z komendantem miejskim na czele oddawali to, co najcenniejsze - swoją krew potrzebną dla ratowania życia drugiego człowieka. Mundurowi czynnie wzięli w niej udział.

Komendant KMP w Lublinie oddaje krew.

Dzisiejsza akcja mundurowych to przede wszystkim chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym, ale również promowanie idei honorowego krwiodawstwa. To zwrócenie uwagi jak szlachetny i szczytny jest to cel. Pamiętajmy, że nasza krew może uratować komuś życie. Miejmy nadzieję, że zaangażowanie krwiodawców będzie przykładem i zachętą dla innych, by w ten sposób nieść pomoc potrzebującym.

Policjant oddaje krew.

K.K.

Powrót na górę strony