Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykład o mniejszości romskiej dla policjantów i pracowników Policji

Data publikacji 26.09.2019

Życie mniejszości romskiej w Polsce uwarunkowania historyczne, ich kultura i tradycja to zagadnienia poruszane podczas wykładu, w którym uczestniczyli policjanci i pracownicy cywilni kujawsko-pomorskiego garnizonu. Zajęcia poprowadziła dr Małgorzata Kołaczek – adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wczoraj (25.09.19) w komendzie wojewódzkiej w Bydgoszczy odbył się wykład poświęcony społeczności romskiej. W prelekcji uczestniczyli kujawsko-pomorscy policjanci i pracownicy cywilni Policji. Zajęcia prowadzone były przez dr Małgorzatę Kołaczek – adiunkta w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W czasie bardzo interesujących zajęć poruszano różne obszary związane z funkcjonowaniem Romów na terenie Polski. Ciekawe omówienie historycznych uwarunkowań oraz ukazanie ich wpływu na kształtowanie i utrzymywanie się stereotypów na temat tej społeczności bardzo zainteresowało zgromadzonych uczestników wykładu.

W drugiej części zajęć policjanci i pracownicy Policji mieli możliwość bliższego poznania tradycji i kultury romskiej. Prelegentka przedstawiła dane statystyczne, potwierdzające fakt, że Romowie są najliczniejszą mniejszością etniczną na terenie Polski.

Udział w takich wykładach niewątpliwie wpłynie na wzrost świadomości oraz podniesienie wrażliwości policjantów i pracowników kujawsko-pomorskiej Policji na problemy, jakich mogą doświadczać przedstawiciele społeczności romskiej na terenie Polski.

Serdecznie dziękujemy pani dr Małgorzacie Kołaczek za poprowadzenie tak interesującego wykładu.

  • Słuchacze wykładu o mniejszości romskiej
  • Dr Małgorzata Kołaczek – adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie opowiada o Romach.
  • Policjanci i pracownicy cywilni słuchają wykładu o mniejszości romskiej
Powrót na górę strony