Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: „Cyberprzemoc-nowe zagrożenie dla dzieci i młodzieży..." - konferencja dla nauczycieli lubelskich szkół

Data publikacji 26.09.2019

„Cyberprzemoc-nowe zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Działania interwencyjne podejmowane na terenie placówki oświatowej” to temat konferencji zorganizowanej dziś przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie. Dzisiejsze przedsięwzięcie to kolejny punkt programu „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: "STOP CYBERPRZEMOCY”, w którym udział biorą uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół podstawowych powiatu lubelskiego. Podczas spotkania zaprezentowano najnowszy spot edukacyjny, którego adresatami są dzieci z klas wczesnoszkolnych.

Konferencja odbywa się w ramach programu profilaktycznego „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: "STOP CYBERPRZEMOCY”, zainaugurowanego I października 2018 roku.  Organizatorem tego przedsięwzięcia  jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie,  Straż Miejska Miasta Lublin, Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, a także Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 47.49 MB)

Z dobrodziejstw internetu chętnie korzystają młodzi ludzie,  często tracąc kontakt z rzeczywistością. W dobie powszechnej cyfryzacji z sieci korzystają również przestępcy. Wyśmiewanie, zastraszanie, nękanie, podszywanie się pod inną osobę czy publikowanie niechcianego wizerunku, to tylko część ze sposobów jakimi posługują się osoby dopuszczające się cyberprzemocy.  Dlatego tak bardzo ważna jest edukacja dotycząca zasad bezpiecznego korzystania z sieci przez dzieci i młodzież.

Celem tego programu jest zatem zwrócenie uwagi na zasady bezpiecznego zachowania podczas korzystania z komunikatorów elektronicznych oraz serwisów społecznościowych oraz nabycie umiejętności właściwego reagowania w przypadku zagrożenia cyberprzemocą.

Program zakłada prowadzenie szkoleń dla uczniów klas trzeciej i siódmej szkół podstawowych, a także nauczycieli i rodziców. Jego adresatami są uczniowie, nauczyciele i rodzice młodych internautów. Prelegentami szkoleń i warsztatów są policjanci, specjalista do spraw zwalczania cyberprzestępczości, a także funkcjonariusze Straży Miejskiej.
Zgromadzeni goście w czasie spotkania.
W dzisiejszej konferencji, jaka miała miejsce w Hotelu Victoria w Lublinie udział wzięli nauczyciele, pedagodzy i dyrektorzy z  lubelskich szkół podstawowych. Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin, Straży Miejskiej w Lublinie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Przed zagrożeniami cyberprzestępczością przestrzegali zaproszeni dziś specjaliści z państwowego instytutu badawczego NASK.  O zjawisku cyberprzemocy oraz najnowszych badaniach wypowiedziała się Pani Marta Witkowska z Działu Edukacji Cyfrowej NASK, z kolei o  hejcie, języku przemocy i mowie nienawiści w serwisach streamingowych  mówiła Pani Martyna Różycka z Zespół Dyżurnet.pl NASK.

Jak wynika z przytoczonych najnowszych badań, co ósmy młody człowiek spędza przed Internetem więcej niż 8 godzin dziennie.  W świat cyberprzestrzeni wchodzą dzieci już powyżej 6 roku życia. Z badań wynika też, że 16 procent dzieci codziennie doświadcza przemocy online.  Z kolei  12-80 procent młodych internautów doświadczyło agresji w grach komputerowych.  Prelegenci konferencji scharakteryzowali także niebezpieczne zjawiska cyberprzemocy takie jak naprzyklad cyberbullying oraz happy slapping.

W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty, podczas których omówione zostały procedury reagowania w szkole na przypadki pojawienia się cyberprzemocy. O kolejnych etapach  reagowania na zdarzenia w szkole, o obowiązkach nauczycieli, dyrekcji i współpracy z organami ścigania mówiły z kolei Pani Anna Borkowska i Pani Anna Kwaśnik z NASK.
Wyświetlany film oglądają uczestnicy spotkania.
Podczas konferencji policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zaprezentowali także najnowszy spot edukacyjny, którego adresatami są dzieci z klas wczesnoszkolnych. Jest on także cennym materiałem edukacyjnym dla pedagogów.

Konferencja z udziałem specjalistów oraz nauczycieli z lubelskich szkół odbędzie się także jutrzejszego dnia.

 

  • fot. uczestnicy konferencji
  • fot. policjantka podczas prelekcji
  • fot. ulotki profilaktyczne
  • fot. wywiad z policjantką
  • fot. uczestnicy spotkania
  • fot. prelegentka konferencji
  • fot. fragment spotu profilaktycznego
  • fot. prelegentka konferencji z firmy NASK
  • fot. uczestnicy policyjnej konferencji
Powrót na górę strony