Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

WOJEWÓDZKI TURNIEJ DYŻURNYCH

Data publikacji 27.09.2019

Funkcjonariusze reprezentujący komendy z całego województwa walczyli o tytuł najlepszego dyżurnego podlaskiej Policji. W swoich zmaganiach musieli wykazać się między innymi wiedzą ogólnopolicyjną czy przepisami prawa karnego. Następnie każdy dyżurny musiał podjąć właściwe decyzje w kilku zdarzeniach, które wystąpiły jednocześnie. Wszystko pod presją czasu. Dodatkowo obsługiwał środki łączności i systemy informatyczne. Tak wygląda codzienna służba jednych z najbardziej doświadczonych policjantów.

Aspirant Michał Olejnik z Komendy Miejskiej Policji w Łomży to najlepszy dyżurny garnizonu podlaskiego 2019 roku. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zakończyły się Wojewódzkie Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski pogratulował zwycięzcom i podziękował policjantom za udział w zmaganiach.

Na pozycji drugiej w turnieju uplasował się komisarz Witold Opoński reprezentujący Komendę Miejską Policji w Białymstoku, natomiast na trzeciej podkomisarz Radosław Komarowski z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch konkurencjach. Pierwsza z nich obejmowała test wiedzy ogólnopolicyjnej składający się z 60 pytań, natomiast druga symulację pracy na stanowisku kierowania. Każdy dyżurny musiał podjąć właściwe decyzje w kilku zdarzeniach, które wystąpiły jednocześnie. Zdarzenia dotyczyły zaginięcia osoby, kradzieży pojazdu i problematyki nieletnich. Wszystko pod presją czasu. Dodatkowo policjant obsługiwał środki łączności i systemy informatyczne. Tak wygląda codzienna służba jednych z najbardziej doświadczonych policjantów. 

W finale uczestniczyło 14 najlepszych policjantów służby dyżurnej z jednostek powiatowych województwa podlaskiego. To oni uzyskali najlepsze wyniki w swoich komendach. Podstawą klasyfikacji końcowej była suma punktów zdobytych przez zawodnika w każdej z konkurencji finałowych. Najlepszy dyżurny będzie reprezentował garnizon podlaski w zawodach ogólnokrajowych, które odbędą się 28 i 29 listopada w Szkole Policji w Katowicach. 

 • Puchary.
 • Puchary.
 • Naczelnik Wydziału Sztab Policji KWP w Białymstoku - przemawia.
 • Naczelnik Wydziału Sztab KWP w Białymstoku - przemawia.
 • Policjant z Wydziału Sztab KWP w Białymstoku - przemawia.
 • Policjanci rozwiązują test.
 • Jeden z dyżurnych rozwiązuje test.
 • Jeden z dyżurnych rozwiązuje test.
 • Jeden z dyżurnych rozwiązuje test.
 • Jeden z dyżurnych rozwiązuje test.
 • Jeden z dyżurnych rozwiązuje test.
 • Jeden z dyżurnych przy stanowisku dowodzenia. Druga z konkurencji w ramach konkursu.
 • Jeden z dyżurnych przy stanowisku dowodzenia. Druga z konkurencji w ramach konkursu.
 • Jeden z dyżurnych przy stanowisku dowodzenia. Druga z konkurencji w ramach konkursu.
 • Jeden z dyżurnych przy stanowisku dowodzenia. Druga z konkurencji w ramach konkursu.
 • Komisja ocenia testy.
 • Policjantka.
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski wręcza puchar policjantowi.
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski wręcza puchar oraz dyplom zajęcia II miejsca policjantowi.
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski wręcza puchar oraz dyplom policjantowi.
 • Zdjęcie zbiorowe. Zwycięzcy wojewódzkich eliminacji konkursu dyżurnych. Najlepsi podlascy dyżurni. Obok nich stoi m.in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski.
 • Zdjęcie zbiorowe. Zwycięzcy wojewódzkich eliminacji konkursu dyżurnych. Najlepsi podlascy dyżurni. Obok nich stoi m.in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski.
 • Zdjęcie zbiorowe. Zwycięzcy wojewódzkich eliminacji konkursu dyżurnych. Najlepsi podlascy dyżurni.
Powrót na górę strony