Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Black Hawk w akcji - ćwiczenia bojowe policyjnych kontrterrorystów

Data publikacji 27.09.2019

Dobiega końca 4-dniowe szkolenie wysokościowe śląskich kontrterrorystów. Po raz pierwszy na Śląsku policyjni komandosi trenują z wykorzystaniem śmigłowca Black Hawk. Gospodarze zaprosili do udziału w wydarzeniu swoich kolegów „po fachu” z Lublina, Kielc, Rzeszowa, Poznania, Opola i Łodzi oraz operatorów jednostek wojskowych AGAT i JWK. Tematem szkolenia jest wykorzystanie śmigłowca w działaniach bojowych. Wczoraj przedstawiciele mediów mogli relacjonować m.in. desant kontrterrorystów na dach budynku.

Trwa ostatni dzień szkolenia wysokościowego policyjnych kontrterrorystów oraz operatorów wojskowych. 4-dniowe ćwiczenia na Jurze oraz w Porębie zostały zorganizowane przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Katowic. Oprócz mundurowych SPKP z Katowic, wzięli w nim udział również policyjni komandosi z Lublina, Kielc, Rzeszowa, Poznania, Opola i Łodzi oraz operatorzy jednostki wojskowej AGAT z Gliwic i Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca

Celem szkolenia jest ćwiczenie wykorzystania śmigłowca w działaniach bojowych. Obejmuje ono m.in. trening różnych technik desantu Zespołów Bojowych z pokładu śmigłowca oraz ich ewakuacji na pokład statku powietrznego. Uczestnicy szkolenia doskonalą swoje umiejętności z zakresu działań wysokościowych, taktyki kontrterrorystycznej i specjalnej oraz wyszkolenia strzeleckiego. Realizowane przez nich zadania obejmują desant na elementy infrastruktury miejskiej - dachy budynków - oraz tereny zalesione, zatrzymanie osób uciekających samochodem, jak również ewakuację – a wszystko to z wykorzystaniem śmigłowca. Kontrterroryści doskonalą również elementy działań ratunkowych. Szkolenie obejmuje też zajęcia strzeleckie, podczas których policjanci ćwiczą precyzyjną eliminację zagrożeń w sytuacjach zakładniczych.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Katowicach utrzymywany jest w ciągłej gotowości bojowej. Dlatego kontrterroryści ciągle doskonalą swoje umiejętności i regularnie uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach – również wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowca. Tym razem po raz pierwszy śląscy komandosi trenują ze śmigłowcem Black Hawk, podkreślając wszechstronność tej świetnej maszyny.

Organizatorzy szkolenia dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sprawnego zorganizowania szkolenia.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji (SPKP) w Katowicach, to jednostka działająca pod nadzorem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Do jej głównych zadań należy przede wszystkim udział w akcjach oraz operacjach kontrterrorystycznych, zatrzymywanie niebezpiecznych, a w szczególności uzbrojonych osób oraz zwalczanie aktów najcięższych kategorii przestępstw. Policjanci tej grupy uczestniczą ponadto w działaniach minersko-pirotechnicznych, a także ratowniczych, w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych lub awarii technicznych. Mundurowi biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka. Specyfika realizacji tych zadań wymaga od mundurowych doskonałej sprawności fizycznej, panowania nad stresem i emocjami oraz umiejętności współpracy oraz współdziałania. Policyjnych kontrterrorystów cechuje bardzo wysoki, specjalistyczny poziom wyszkolenia, zarówno z posługiwania się bronią, jak i działania w ekstremalnych warunkach. Ponadto wymagane jest od nich nieustanne utrzymywanie gotowości bojowej. Dlatego też antyterroryści systematycznie ćwiczą, aby w każdych warunkach byli doskonale przygotowani do działań bojowych.

 • Zdjęcie kolorowe. Zbliżenie na mundur.
 • Zdjęcie kolorowe. Widok wnętrza śmigłowca, część dla pilotów
 • Zdjęcie kolorowe. Śmigłowiec na lądowisku
 • Zdjęcie kolorowe. Policjanci w drodze do śmigłowca
 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy szkolenia na lądowisku oczekują, na dalszym planie śmigłowiec w powietrzu
 • Zdjęcie kolorowe. Widok z wnętrza śmigłowca
 • Zdjęcie kolorowe. Widok z wnętrza śmigłowca
 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy szkolenia na lądowisku oczekują, na dalszym planie śmigłowiec w powietrzu
 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy szkolenia na lądowisku oczekują, na dalszym planie śmigłowiec w powietrzu
 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy szkolenia podczas desantu ze śmigłowca
 • Zdjęcie kolorowe. Śmigłowiec w powietrzu, na jego pokładzie widoczni uczestnicy szkolenia
 • Zdjęcie kolorowe. Śmigłowiec w powietrzu, na jego pokładzie widoczni uczestnicy szkolenia
 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy szkolenia podczas desantu ze śmigłowca
 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy szkolenia podczas desantu ze śmigłowca
 • Zdjęcie kolorowe. Widok wnętrza śmigłowca, część dla pilotów
 • Zdjęcie czarno-białe. Uczestnik szkolenia oraz widok z wnętrza śmigłowca
 • Zdjęcie kolorowe. Widok ze śmigłowca na dach budynku, na którym oczekują uczestnicy szkolenia
 • Zdjęcie kolorowe. Widok z wnętrza śmigłowca
 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy szkolenia podczas desantu ze śmigłowca
 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy szkolenia podczas desantu ze śmigłowca
 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy szkolenia podczas desantu ze śmigłowca
 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy szkolenia na lądowisku oczekują, na dalszym planie śmigłowiec w powietrzu
 • Zdjęcie kolorowe. Śmigłowiec w powietrzu, na jego pokładzie widoczni uczestnicy szkolenia
 • Zdjęcie czarno-białe. Uczestnicy szkolenia na lądowisku oczekują, na dalszym planie śmigłowiec w powietrzu
 • Zdjęcie kolorowe. Policjanci w drodze do śmigłowca
 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnik szkolenia udziela wypowiedzi przedstawicielowi mediów
 • Zdjęcie czarno-białe. Uczestnicy szkolenia na lądowisku oczekują, na dalszym planie śmigłowiec w powietrzu
 • Zdjęcie kolorowe. Śmigłowiec na lądowisku
 • zdjęcie z powietrza - śmigłowiec stojący na lądowisku
 • zdjęcie z powietrza - śmigłowiec stojący na lądowisku

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 31.77 MB)

Powrót na górę strony