Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Komendanta Głównego Policji z Dyrektorem Wykonawczym CEPOL

Data publikacji 27.09.2019

W Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka z Dyrektorem Wykonawczym CEPOL p. Detlefem Schroderem, któremu towarzyszyła szefowa pionu szkoleniowego CEPOL Pani Agnieszka Biegaj.

Pozostałymi uczestnikami spotkania byli przedstawiciele kierownictwa Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkół Policji. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel MSWiA.

Polska Policja aktywnie uczestniczy we współpracy realizowanej w ramach CEPOL, którego celem jest koordynacja polityki szkoleniowej w UE oraz realizacja szkoleń dla przedstawicieli organów ścigania, w szczególności w obszarach priorytetowych z punktu widzenia UE, takich jak zapobieganie i zwalczanie terroryzmu oraz przestępczości zorganizowanej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, misji pokojowych i stabilizacyjnych UE oraz budowa potencjału w państwach trzecich. Oferta szkoleniowa CEPOL odzwierciedla potrzeby szkoleniowe formułowane na szczeblu strategicznym przez instytucje UE, a także potrzeby szkoleniowe poszczególnych państw członkowskich. Tym samym stanowi ona uzupełnienie dla krajowego systemu szkolenia.

W trakcie dzisiejszego spotkania poruszona została kwestia szczególnej roli CEPOL w Unii Europejskiej, możliwe przyszłe kierunki rozwoju agencji, jak również stojących przed nią wyzwań oraz przebiegu współpracy z państwami członkowskimi. Uwzględniono również kwestie związane z możliwościami usprawnienia dotychczasowego współdziałania, a także oczekiwań wobec agencji. Odniesiono się również do potrzeb szkoleniowych strony polskiej w kontekście obecnej oferty CEPOL. Przedmiotem dyskusji była także kwestia potencjalnego wsparcia państw członkowskich przy realizacji projektów pomocowych organizowanych przez CEPOL i skierowanych dla przedstawicieli państw trzecich.

Strona polska podkreśliła atrakcyjność szerokiej oferty szkoleniowej CEPOL, umożliwiającej aktywny udział polskich przedstawicieli we wszystkich komponentach, co przekłada się na lepsze efekty kształcenia. Wysoko ocenione zostały również wysiłki agencji mające na celu rozbudowę potencjału informatycznego, a w szczególności wzmocnienie komponentu e-learningowego CEPOL, który pozwala na dotarcie do większej liczby odbiorców i zróżnicowanie poziomów kształcenia. Przedmiotem dyskusji była również kwestia centralizacji usług logistycznych oraz finansowych w ramach tzw. Centrów Doskonalenia, a zwłaszcza wypracowania spójnej wizji dotyczącej ich funkcjonowania.

Na zakończenie spotkania Dyrektor Wykonawczy serdecznie podziękował Komendantowi Głównemu Policji oraz obecnym na spotkaniu przedstawicielom jednostek szkoleniowych za aktywny udział i prowadzenie szkoleń realizowanych w ramach CEPOL.

(BMWP KGP)

  • Spotkanie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka z Dyrektorem Wykonawczym CEPOL p. Detlefem Schroderem, Panią Agnieszką Biegaj – szefową pionu szkoleniowego CEPOL, przedstawicielami kierownictwa Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkół Policji i przedstawicielem MSWiA.
  • Spotkanie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka z Dyrektorem Wykonawczym CEPOL p. Detlefem Schroderem, Panią Agnieszką Biegaj – szefową pionu szkoleniowego CEPOL, przedstawicielami kierownictwa Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkół Policji i przedstawicielem MSWiA.
Powrót na górę strony