Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK”

Data publikacji 27.09.2019

Dzisiaj, 27 września 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji przy ul. Orkana 14 odbyła się gala finałowa wręczenia nagród laureatom konkursu filmowego dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWodnik”. Konkurs ten był zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjną pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, która została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz została wpisana do harmonogramu działań w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

W gali oprócz laureatów konkursu wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciel Fundacji PZU Pani Aleksandra Podolska, Naczelnik Wydziału Profilaktyki Departamentu Porządku Publicznego MSWIA Pani Ilona Idzikowska, członek zarządu SITN PZN Pan Maciej Kwiatkowski, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji nadkom. Krzysztof Musielak.

Galę otworzył Zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP insp. Piotr Kulesza, który przywitał przybyłych gości, podsumował zadania służby prewencyjnej w sezonie letnim oraz przedstawił działania profilaktyczne Policji w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Partnerami w projekcie byli: Fundacja PZU oraz Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Akcja adresowana była do osób przebywających na terenach wodnych i przywodnych – zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Głównym celem akcji była poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie lub nad wodą.

Na potrzeby akcji uruchomiona została strona internetowa, na której dostępne były harmonogramy działań realizowanych w ramach akcji, relacje z przebiegu projektu na terenie kraju oraz pliki i grafiki do pobrania.

Przygotowane zostały także materiały edukacyjne jak: informatory i naklejki informujące o zasadach bezpieczeństwa w wodzie i nad wodą, adresowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, jak również plakaty informujące o ogólnopolskim konkursie filmowym dla dzieci i młodzieży kolportowane na cały kraj. Powyższa akcja cieszyła się również sporą uwagą medialną w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych.

W ramach przedmiotowego działania pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” policjanci realizowali następujące działania:

- przed zakończeniem roku szkolnego, odwiedzili szkoły podstawowe usytuowane w podległym sobie rejonie służbowym w celu przeprowadzenia spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą,

- prowadzili działania profilaktyczne związane z edukacją społeczeństwa w zakresie różnych zagrożeń występujących w sezonie letnim,

- rozpowszechniali w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych jednostek organizacyjnych Policji informacje o przedsięwzięciu oraz zasadach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie letniego wypoczynku,

- dystrybuowali materiały informacyjno-edukacyjne podczas spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą poświęconych propagowaniu bezpiecznych zachowań w okresie wakacyjnym,

- podczas wakacji prowadzili spotkania profilaktyczno-edukacyjne w miejscach zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży,

Jednym z elementów projektu profilaktycznego „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” był ogólnopolski konkurs filmowy pn. „Filmowy przeWODNIK”, w którym dzieci i młodzież w wieku do 18. roku życia, w zespołach maksymalnie 5. osobowych mogły pod opieką pełnoletniego opiekuna, w okresie od 1 czerwca do 10 września br., nadsyłać prace konkursowe w postaci filmów trwających od 30 do 60 sekund promujących bezpieczne przebywanie w wodzie i nad wodą.

Do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wpłynęło 21 filmowych prac konkursowych. Spośród uczestników jury wyłoniło 17. laureatów w czterech zespołach.

Spośród wszystkich nadesłanych filmów w dniu 13 września 2019 roku jury wyłoniło laureatów konkursu przyznając pierwsze i drugie miejsce, wyróżnienie oraz wyróżnienie specjalne:

 

I miejsce

Film pt. „Nakręćmy się na bezpieczeństwo”

Zespół w składzie:

Dominik TELEC

Wiktoria MILICKA

Julia CIEŚLA

Aleksandra MAJ

Joanna KOSECKA

Opiekun zespołu: Alina Neska-Przybylska

 

II miejsce

Film pt. „Wakacje ze smykami”

Zespół w składzie:

Filip LEŚNIEWSKI

Hana LEŚNIEWSKA

Kamil HOŁOWIŃSKI

Antonina MRÓWCZYŃSKA

Hugo OLEK

Opiekun zespołu: Magdalena Kuźma

 

Wyróżnienie specjalne

Film pt. „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”

Zespół w składzie:

Laura SZARZYŃSKA

Julia SZARZYŃSKA

Opiekun zespołu: Marcin Szarzyński

 

Wyróżnienie

Film pt. „Razem bezpiecznie”

Zespół w składzie:

Aleksandra GAL

Sebastian CEBULA

Ignacy DZIKOWSKI

Alicja CEBULA

Emilia CEBULA

Opiekun Zespołu: Elżbieta Dzikowska

 

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali Komendant Główny Policji oraz Fundacja PZU. Dodatkowo finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez MSWiA w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

Uroczystość uświetniły: pokaz nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w formie multimedialnej prezentacji, wspólna sesja zdjęciowa, zwiedzanie wystaw tematycznych, ekspozycji i zbiorów poświęconych historii Policji Państwowej oraz gabinetu Komendanta Głównego Policji Państwowej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu „Filmowy przeWODNIK” za nadesłane prace i zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 

 • Gala finałowa konkursu filmowego laureaci i zaproszeni goście
 • Uroczystość gali i przemowa Zastępcy Dyrektora Biura Prewencji KGP
 • Projekcja filmu profilaktycznego
 • Wręczenie wyróżnienia w konkursie
 • Zdjęcie laureatów
 • Wręczenie nagród za II miejsce
 • Projekcja filmu profilaktycznego
 • Wręczanie nagród za I miejsce
 • Przemowa Naczelnika Profilaktyki DPP MSWIA
 • Przemowa Dyrektora Biura Edukacji Historycznej KGP
 • Wręczanie nagród za wyróżnienie specjalne
 • Pozowanie do zdjęcia pamiątkowego
 • Laureat konkursu
 • Laureaci konkursu z opiekunami
 • Laureaci i opiekunowie podczas poczęstunku
 • Zwiedzanie Biura Edukacji Historycznej KGP
 • Zwiedzanie Biura Edukacji Historycznej KGP
 • Zwiedzanie Biura Edukacji Historycznej KGP
 • Zwiedzanie Biura Edukacji Historycznej KGP
 • Zwiedzanie Biura Edukacji Historycznej KGP
 • Zwiedzanie Biura Edukacji Historycznej KGP

Opis filmu: Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK”

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 31.21 MB)

Powrót na górę strony