Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie nowo utworzonego Posterunku Policji w Zaściankach

Data publikacji 27.09.2019

Dziś, odbyła się uroczystość otwarcia nowo utworzonego Posterunku Policji w Zaściankach. Wzięli w niej udział m.in. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji inspektor Robert Kumor, zaproszeni goście oraz przybyli na ceremonię mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  Jarosławowi Zielińskiemu przez dowódcę uroczystości. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Danielem Kołnierowiczem, Dyrektorem Biura Prewencji Komendy Głównej Policji inspektorem Robertem Kumorem, pełniącym obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku inspektorem Maciejem Danielem Wesołowskim oraz Burmistrzem Supraśla dr Radosławem Dobrowolskim - przekazali klucz symbolizujący otwarcie Posterunku Policji w Zaściankach aspirantowi sztabowemu Piotrowi Jarmocowi. Po ceremonii przekazania klucza, Kapelani Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ks. Leon Grygorczyk oraz ks. mitrat Anatol Konach poświęcili nową siedzibę jednostki policji. 

Posterunek Policji w Zaściankach utworzony został w strukturze organizacyjnej Komisariatu Policji IV w Białymstoku. Swoim działaniem jednostka obejmuje część gminy Supraśl. Policjanci będa do dyspozycji mieszkańców Grabówki, Sobolewa, Zaścianek, Henrykowa i Majówki.

Posterunek Policji w Zaściankach rozpoczął swoje działanie w związku z potrzebami mieszkańców wyrażonymi w czasie społecznych debat.

(KWP w Białymstoku / wsz)

 

 • OTWARCIE NOWO UTWORZONEGO POSTERUNKU POLICJI W ZAŚCIANKACH - budynek
 • czerwona tabliczka z nazwą posterunku policji: Posterunek Policji w Zasciankach
 • OTWARCIE NOWO UTWORZONEGO POSTERUNKU POLICJI W ZAŚCIANKACH
 • pomieszczenie biurowe dla policjantów w nowym posterunku policji
 • pomieszczenie biurowe dla policjantów w nowym posterunku policji
 • pomieszczenie biurowe dla policjantów w nowym posterunku policji
 • dowódca uroczystości składa meldunek ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu
 • zgromadzeni goście, funkcjonariusze stojący przed posterunkiem
 • komendant miejski policji w Białymstoku wita przybyłych gości
 • przemówienie ministra Jarosława Zielińskiego
 • zdjęcie grupowe pod nowym posterunkiem policji
Powrót na górę strony