Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada „profilaktyków” ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Data publikacji 30.09.2019

W dniach 30 września - 1 października br. w Warszawie, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zorganizowało naradę koordynatorów ds. profilaktyki w ruchu drogowym z komend wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji.

Spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń oraz opracowania kierunków działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2020 roku.

W pierwszym dniu narady uczestniczyła podinsp. Agnieszka Sałkowska Naczelnik Wydziału Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego KGP.

Podczas spotkania „profilaktycy” prezentowali najciekawsze inicjatywy realizowane przez policjantów ruchu drogowego w 2019 roku w poszczególnych garnizonach.

Dodatkowo przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia omówili rządowy projekt pn. „e-recepta”.

W programie spotkania znalazły się również warsztaty przygotowane przez Rzecznika Komendanta Głównego Policji insp. Mariusza Ciarkę dotyczące autoprezentacji i wystąpień publicznych.

W następnym dniu odprawy przedstawiciele komend wojewódzkich Policji /Komendy Stołecznej Policji wysłuchają wystąpienia Pełnomocnika Komendanta Głównego policji ds. Ochrony Praw Człowieka pt. Respektowanie praw człowieka w kontekście prowadzonych działań profilaktycznych przez policjantów ruchu drogowego.

Wezmą też udział w uroczystości wręczenia nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu dla dzieci ze szkół podstawowych klas I-III pn. „Rymowanka - Zachęcanka”.

BRD KGP

  • uczestnicy narady dwie policjantki jedna siedzi przy stole druga stoi i mówi do mikrofonu
  • uczestnicy narady siedzą przy stole
  • uczestnicy narady dwie policjantki jedna siedzi przy stole druga stoi i mówi do mikrofonu
  • uczestnicy narady dwaj policjanci siedzą przy stole jeden trzyma mikrofon, do którego mówi
  • uczestnicy narady siedzą przy stole
  • uczestnicy narady siedzą przy stole
Powrót na górę strony