Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Blisko 400 policjantów ćwiczy "zieloną taktykę" na poligonie wojskowym

Data publikacji 04.10.2019

Dzisiaj prawie 400 policjantów pełniących na co dzień służbę w oddziałach prewencji Policji kończy tygodniowe ćwiczenie z zakresu taktyki prowadzenia działań pościgowych i poszukiwawczych w terenie otwartym. Kierownikiem ćwiczenia jest p.o. Zastępcy Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Tomasz Maluszczak. Przedsięwzięcie to odbywa się na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

Napis: Unia Europejska Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Bezgraniczne bezpieczeństwo, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dzisiaj, 03.10.2019 r., kończy się drugie z trzech ćwiczeń poligonowych przeprowadzanych w ramach projektu pn. „Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych" finansowanego z unijnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które rozpoczęło się 29 września br. W kończącej się dzisiaj edycji ćwiczenia biorą udział funkcjonariusze jednostek: OPP w Bydgoszczy, OPP w Gdańsku, OPP w Łodzi, OPP w Olsztynie, OPP w Poznaniu, OPP w Szczecinie i OPP w Warszawie.

Policjanci mieli możliwość przeprowadzenia kompleksowych ćwiczeń symulujących sytuacje, jakie mogą się wydarzyć podczas codziennej służby, m.in. w zakresie prowadzenia pościgów za uzbrojonymi przestępcami, jak też poszukiwań osób zaginionych. Organizatorzy zadbali o to, aby stworzyć takie epizody, które będą jak najbardziej zbliżone do warunków rzeczywistych, tak aby dać policjantom możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz taktyki prowadzenia działań.

Podczas tych kilku dni policjanci wykorzystywali również możliwości zastosowania nowoczesnych technologii takich jak kamery termowizyjne i noktowizory oraz urządzenia GPS, które są niezbędnym wyposażeniem podczas wykonywania zadań w terenie zalesionym i otwartym, a zwłaszcza w porze nocnej.

Ćwiczenie to jest odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe oddziałów prewencji Policji, a wnioski i doświadczenia z niego wyniesione pozwolą na jeszcze wyższym poziomie zadbać o bezpieczeństwo wszystkich obywateli.

Przedsięwzięcie to zostało przygotowane przez Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji przy wsparciu Szkoły Policji w Słupsku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz wyspecjalizowanych policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji. Całość nie byłaby możliwa bez wsparcia wojska, które udostępniło Policji nie tylko teren do przeprowadzenia ćwiczeń, ale również zaplecze logistyczne.

(Główny Sztab Policji KGP/ mw)

  • ćwiczenia policjantów oddziałów prewencji na poligonie wojskowym
  • ćwiczenia policjantów oddziałów prewencji na poligonie wojskowym
  • ćwiczenia policjantów oddziałów prewencji na poligonie wojskowym
  • ćwiczenia policjantów oddziałów prewencji na poligonie wojskowym
  • ćwiczenia policjantów oddziałów prewencji na poligonie wojskowym
  • ćwiczenia policjantów oddziałów prewencji na poligonie wojskowym
  • ćwiczenia policjantów oddziałów prewencji na poligonie wojskowym
  • ćwiczenia policjantów oddziałów prewencji na poligonie wojskowym
Powrót na górę strony