Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Bezpieczeństwo Trzeciego Wieku - Zdrowi, bezpieczni i aktywni”

Data publikacji 03.10.2019

Wczoraj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się konferencja pn. „Bezpieczeństwo Trzeciego Wieku - Zdrowi, bezpieczni i aktywni”. Seminarium poświęcone było problematyce bezpieczeństwa seniorów w aspekcie zadań realizowanych przez Policję i inne podmioty publiczne. W wydarzeniu zorganizowanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wspólnie z Wojewodą Śląskim i Komendantem Wojewódzkim PSP w Katowicach uczestniczył m.in. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz. Śląską Policję reprezentował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman Rabsztyn.

Wczoraj w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się coroczna konferencja poświęcona problematyce bezpieczeństwa seniorów w aspekcie zadań realizowanych przez Policję i inne podmioty publiczne. Tegoroczne seminarium pn. „Bezpieczeństwo Trzeciego Wieku - Zdrowi, bezpieczni i aktywni” zostało zorganizowane w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi przedstawicieli środowisk senioralnych, podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych na bieżące zagrożenia, na które narażani są seniorzy, promocja działań i programów wpływających na poprawę ich poczucia bezpieczeństwa, a także wymiana doświadczeń w tym zakresie.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: środowiska senioralnego zrzeszeni w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Gminnych Rad Seniorów, klubów seniora oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Nie zabrakło samorządowców, dyrektorów oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z województwa śląskiego, przedstawicieli policji, straży pożarnej, stowarzyszeń i instytucji zajmujących się pomocą osobom starszym.

Organizatorem wydarzenia był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach przy współpracy Wojewody Śląskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, posłanka na Sejm RP Maria Nowak, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nadbryg. Jacek Kleszczewski. Śląską Policję reprezentował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman Rabsztyn wraz z Naczelnikiem Wydziału Prewencji KWP w Katowicach mł. insp. Radosławem Wolą.

Wydarzenie prowadził dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego urzędu Wojewódzkiego Marcin Chroszcz.

Konferencję rozpoczęły wystąpienia: Sekretarza Stanu, Wojewody Śląskiego, Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach oraz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Następnie przyszedł czas na uhonorowania laureatów wojewódzkiego konkursu pn. „Aktywny Senior” w kategoriach: Aktywna Seniorka i Aktywny Senior. Wyróżniono seniorki i seniorów podejmujących działania na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej w województwie śląskim. „Najaktywniejszą Seniorką” oraz „Najaktywniejszym Seniorem” w województwie śląskim zostali: Renata Böhm ze Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno oraz Marek Wacław Judycki z Rudy Śląskiej, nominowany przez Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa.

W drugiej części seminarium uczestnicy wysłuchali tematycznych wykładów eksperckich:

 1. Programy rządowe dla seniorów. Rola i działania Komisji Polityki Senioralnej - Maria Nowak, Poseł na Sejm RP.
 2. Potrzeby środowiska senioralnego – ks. dr Krzysztof Bąk.
 3. Problematyka wyłudzeń i zawierania niekorzystnych umów na różnego rodzaju prezentacjach. Program „Stop manipulacji, nie daj się oszukać!” - Łukasz Salwarowski, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora.
 4. Seniorzy jako cele ataków sprawców przestępstw. Bezpieczeństwo osób starszych – sposoby działania grup przestępczych wyłudzających pieniądze m.in. od seniorów – Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
 5. Zagrożenia w budynkach mieszkalnych: pożary i tlenek węgla - mł. bryg. Aneta Gołębiowska, mł. bryg. Paweł Walaszek, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczne kwiaty, oraz dyplomy dla osób wyróżnionych.
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia uczestników konferencji oraz prowadzącego dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego urzędu Wojewódzkiego Marcina Chroszcza
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia uczestników konferencji, oraz wicewojewodę śląskiego Jana Chrząszcza.
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia uczestników konferencji, oraz poseł na Sejm RP Marię Nowak.
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia uczestników konferencji oraz insp. Romana Rabsztyna, Pierwszego Zastępce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia uczestników konferencji. W pierwszym rzędzie od lewej nadbryg. Jacek Kleszczewski, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, insp. Roman Rabsztyn, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, poseł na Sejm RP Maria Nowak, Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jan Chrząszcz Wicewojewoda Śląski.
 • Zdjęcie kolorowe. Na zdjęciu Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia uczestników konferencji oraz Stanisława Szweda - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia uczestników konferencji.
 • Zdjęcie kolorowe. Na zdjęciu Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski.
 • Zdjęcie kolorowe. Na zdjęciu uczestnicy konferencji oraz nadbryg. Jacek Kleszczewski, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Na zdjęciu insp. Roman Rabsztyn, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczne kwiaty, oraz dyplomy dla osób wyróżnionych.
 • Zdjęcie kolorowe. Zdjęcie przedstawia wręczenie wyróżnienia jednej z uczestniczek konferencji za działalność społeczną, przez Stanisława Szweda - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz poseł na Sejm RP Marie Nowak.
 • Zdjęcie kolorowe. Zdjęcie przedstawia wręczenie wyróżnienia jednej z uczestniczek konferencji za działalność społeczną, przez Stanisława Szweda - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz poseł na Sejm RP Marie Nowak.
 • Zdjęcie kolorowe. Zdjęcie przedstawia wręczenie wyróżnienia jednej z uczestniczek konferencji za działalność społeczną, przez Stanisława Szweda - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz poseł na Sejm RP Marie Nowak.
 • Zdjęcie kolorowe. Zdjęcie przedstawia wyróżnione za działalność społeczną uczestniczki konferencji, oraz od lewej poseł na Sejm RP Maria Nowak, Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.
 • Zdjęcie kolorowe. Zdjęcie przedstawia wręczenie wyróżnienia za działalność społeczną uczestnikowi konferencji. Wyróżnienie wręcza poseł na Sejm RP Maria Nowak, Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.
 • Zdjęcie kolorowe. Zdjęcie przedstawia wręczenie wyróżnienia za działalność społeczną uczestnikowi konferencji. Wyróżnienie wręcza poseł na Sejm RP Maria Nowak, Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.
 • Zdjęcie kolorowe. Zdjęcie przedstawia wręczenie wyróżnienia za działalność społeczną uczestnikowi konferencji.
 • Zdjęcie kolorowe. Zdjęcie przedstawia wyróżnionych za działalność społeczną uczestników konferencji, oraz od lewej wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poseł na Sejm RP Maria Nowak.
 • Zdjęcie kolorowe. Zdjęcie przedstawia wyróżnioną w konkursie Aktywny senior Renate Böhm ze Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno, oraz wręczających wyróżnienie Stanisława Szweda - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poseł na Sejm RP Marii Nowak, wicewojewodę śląskiego Jana Chrząszcza.
 • Zdjęcie kolorowe. Zdjęcie przedstawia wyróżnioną w konkursie Aktywny senior Renate Böhm ze Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno, oraz wręczających wyróżnienie w tym I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Zdjęcie przedstawia wyróżnionych za działalność społeczną uczestników konferencji, oraz od lewej Komendant Wojewódzki PSP, Wicewojewoda Śląski, Pani Renata Böhm, Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poseł na Sejm RP Maria Nowak oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Zdjęcie przedstawia wręczenie wyróżnienia Najaktywniejszy Senior Panu Markowi Judyckiemu przez Wicewojewodę Śląskiego
 • Zdjęcie kolorowe. Zdjęcie przedstawia wręczenie wyróżnienia Najaktywniejszy Senior Panu Markowi Judyckiemu przez Sekretarza Stanu
 • Zdjęcie kolorowe. Zdjęcie przedstawia wręczenie wyróżnienia Najaktywniejszy Senior Panu Markowi Judyckiemu przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Na zdjęciu widać od lewej nadbryg. Jacek Kleszczewski, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, laureat konkursu Aktywny Senior Marek Wacław Judycki z Rudy Śląskiej, laureatka konkursu Aktywny Senior, Renata Böhm ze Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno, poseł na Sejm RP Maria Nowak, Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, insp. Roman Rabsztyn, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 • Zdjęcie kolorowe. Na zdjęciu widać uczestników konferencji, oraz prowadzącą wykład poseł na Sejm RP Marię Nowak.
 • Zdjęcie kolorowe. Na zdjęciu widać uczestników konferencji oraz prowadzącego wykład ks. dr Krzysztofa Bąk.
 • Zdjęcie kolorowe. Wykład ekspercki prowadzi Łukasz Salwarowski, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora.
 • Zdjęcie kolorowe. Na zdjęciu uczestnicy konferencji oraz podkom. Kazimierz Toborowicz z KWP w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Na zdjęciu uczestnicy konferencji oraz mł. bryg. Aneta Gołębiowska z Państwowej Straży Pożarnej.
Powrót na górę strony