Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europejska Konwencja Szefów Policji w Hadze

Data publikacji 04.10.2019

W dniach 2-3 października 2019 roku w Hadze w siedzibie Europolu zorganizowana została Europejska Konwencja Szefów Policji (European Police Chief Convention-EPCC), stanowiąca forum dyskusji i wymiany doświadczeń szefów Policji krajów członkowskich Unii Europejskiej. W tym corocznym spotkaniu polską delegację reprezentował Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Paulina Filipowiak. Ponadto w EPCC wzięli udział przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Straży Granicznej.

Podczas tegorocznej Konwencji zaprezentowane zostały krajowe inicjatywy walki z przestępczością kryminalną, dyskusji poddano także wyzwania organów ścigania w związku z cyberprzestępczością, terroryzmem, przestępczością finansową oraz potrzebą sukcesywnego wdrażania nowoczesnych technologii w celu podniesienia efektywności działania służb. Polskim akcentem w dyskusji było wystąpienie panelowe Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, który na przykładzie operacji Europolu Ice Breaker, wypowiedział się na temat wartości projektów operacyjnych i ich znaczenia dla międzynarodowej współpracy Policji.

Ponadto w trakcie spotkań towarzyszących Konwencji poruszono tematy, które wyznaczają współczesne wyzwania organów ścigania na świecie, takie jak rozwój komunikacji mobilnej 5G, wdrażanie nowoczesnych technologii do walki z przestępczością, strategie rozwoju organizacji policyjnych w kontekście budowy i unowocześniania struktur kadrowych, plany powołania międzynarodowego trybunału do spraw cybeprzestępczości, a także określenie formalno-prawnych ram współpracy pomiędzy Unią Europejską a Interpolem.

W dniu 2 października 2019 r., przy okazji spotkania szefów Policji, również przedstawiciele Forum Salzburg – regionalnego forum współpracy policyjnej zrzeszającego państwa Europy Środkowej i Wschodniej mieli sposobność rozmowy na temat usprawnienia i wzmocnienia współpracy z krajami Bałkanów Zachodnich w kontekście automatycznej wymiany danych DNA, danych daktyloskopijnych oraz rejestracyjnych pojazdów.

Warto zaznaczyć, że konwencja w Hadze była okazją do spotkania bilateralnego szefa polskiej Policji z Dyrektorem Wykonawczym Europolu Catherine de Bolle. Wydarzenie to było także sposobnością do uhonorowania pani Catherine de Bolle odznaką okolicznościową w postaci Medalu Stulecia Utworzenia Policji. Wręczając to odznaczenie Komendant Główny Policji podkreślił wysiłki i osiągnięcia szefowej Europolu dla rozwoju współpracy międzynarodowej w celu poprawy stanu bezpieczeństwa, zapewniając także o stałej gotowości polskiej Policji do współpracy.

(WWP BMWP)

  • Europejska Konwencja Szefów Policji w Hadze - uczestnicy Konwencji
  • Europejska Konwencja Szefów Policji w Hadze - uczestnicy Konwencji
  • Szef polskiej Policji z Dyrektorem Wykonawczym Europolu Catherine de Bolle,
Powrót na górę strony